Hlavní stranaInformujeme Vás - doporučujemeRostoucí plochy GM plodin ve světě

Rostoucí plochy GM plodin ve světě

Datum: 4.9.2018 

V roce 2017 došlo k opětovnému nárůstu ploch s geneticky modifikovanými (GM) plodinami. Jejich plochy se vyšplhaly téměř ke 190 mil. ha; oproti roku 2016 se zvětšily o 3 %. GM plodiny se pěstují ve 24 zemích světa – největšími producenty jsou země severní a jižní Ameriky. Hlavní pěstovanou GM plodinou je i nadále sója. Komerčně nejpoužívanější jsou stále rostliny odolné vůči herbicidům; za posledních deset let podstatně narostl i podíl GM plodin s kombinovanými znaky (tj. plodiny tolerantní k herbicidům a zároveň rezistentní vůči škůdcům).

Kredit: ISAAA.Pěstování GM plodin ve světě se sleduje již 22 let (od roku 1996), přehledné statistiky každoročně přináší mezinárodní nezisková nevládní organizace ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications).

Podle aktuálně vydané zprávy ISAAA (Brief Nr. 53 – 2017) se plochy GM plodin ve světě opětovně navýšily, konkrétně na 189,8 mil. ha. Pokles ploch byl prozatím zaznamenán pouze jednou, mezi lety 2014 a 2015, v ostatních letech vždy došlo k nárůstu.

Hranice 100 mil. ha přitom byla v roce 2017 překročena v rozvojových a nově industrializovaných zemích, což odpovídá 53% podílu na celkových plochách GM plodin. Navzdory tomu však i nadále ve statistikách jasně mezi producenty vévodí Spojené státy americké se 40% podílem. Následuje Brazílie (26 %), Argentina (12 %), Kanada (7 %) a Indie (6 %). Celkem se do pěstování GM plodin zapojilo 24 zemí, z toho 10 v Latinské Americe. V roce 2017 přestaly GM plodiny (resp. Bt kukuřici MON810) pěstovat dvě evropské země – ČR a Slovensko, a to především kvůli problematickému odbytu.

Polovinu pěstovaných GM plodin v loňském roce představovala GM sója, 31 % GM kukuřice (u níž došlo oproti předchozímu roku k mírnému poklesu), 13 % bavlník a 5 % řepka. Mezi další pěstované GM plodiny (celkově cca 1 % ploch) patřily v roce 2017 vojtěška, cukrová řepa, papája, dýně, brambory, baklažán a jablka. Ve speciálním režimu se pro komerční užití pěstovaly také GM modré růže v Japonsku, v Austrálii a Kolumbii GM karafiáty.

Co se týká komerčně nejvíce používaných modifikací, tolerance k neselektivním herbicidům stále figurovala v čele statistik se 47 %, 12 % pak připadlo na rezistenci vůči škůdcům. Každoročně se zvyšuje podíl kombinovaných znaků u GM plodin, tj. kombinace obou předchozích modifikací, které již zaujímají 41 %. Předpokladem je, že i nadále tento podíl poroste, neboť se na trh dostávají nové registrované technologie jako např. BolgardIII/RRFlex® (u bavlníku), SmartStax™ (8 genů kódujících 3 různé znaky) či Innate™ (u brambor).

V posledních letech bylo vydáno několik studií potvrzujících pozitivní vliv ze zavedení této technologie: pěstování GM odrůd zvyšuje výnos plodin, zachovává biodiverzitu, zmenšuje odlesňování, zefektivňuje ekonomiku zemědělských podniků a zpracovatelského průmyslu, zlepšuje zdravotní aspekty při pěstování, a má tak neodmyslitelný sociální přínos. I přesto nesou GM plodiny nadále nálepku „nechtěných“, „nadbytečných“ až „rizikových“ potravin, a to zejména u nás v Evropě.

Zdroj:

ISAAA – Brief Nr. 53–2017: Global Status of Commercialized GM/Biotech Crops: 2017

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/executivesummary/default.asp

Převzato z:


73

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn