Hlavní stranaAkce studijní a jinéPRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

 

hotel Jehla, Žďár nad Sázavou
Březen 24-26, 2010

Technologické procesy zatěžují současně různé složky životního prostředí. Postupy vedoucí ke snižování množství pevných odpadů nesmí například vést ke zvyšování množství emisí látek do ovzduší či intenzifikace čištění odpadních vod nesmí vést ke zvětšování množství pevných odpadů, jako jsou například kaly. Inovace technologických postupů musí vést k celkovému zlepšení kvality prostředí, a nikoli k odsunutí problému z jednoho místa na druhé.

Cílem konference Průmyslová ekologie je vytvořit platformu pro setkávání provozovatelů průmyslových zařízení, investorů, zástupců státních orgánů, výzkumných pracovníků, konzultačních firem a nevládních neziskových organizací a umožnit jim diskusi a výměnu zkušeností v mezioborové oblasti dopadů lidských aktivit na životní prostředí.

Odborným garantem konference je doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., úvodní přednášku na téma Význam průmyslové ekologie pro udržitelný rozvoj pronese prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Konferenci budou tvořit bloky Analytické nástroje, Technologie, Politické a ekonomické nástroje, Modely environmentálních účinků, Environmentální interakce a tři navazující symposia: LCA v oblasti nakládání s komunálními odpady, Ekotoxikologické testování odpadů - nové přístupy a Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Symposia povedou lektoři Ing. Tatiana Krečmerová, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., Ing. Zdenka Kotoulová, Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Marie Kulovaná, Ing. Simona Vosáhlová, RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., Ing. Květoslava Remtová, CSc. a Ing. Jiří Mikeš. Součástí konference bude komentovaná posterová sekce.

Více: http://www.ekomonitor.cz/seminare/2010-03-24#hlavni

Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.


google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn