Hlavní stranaAutorské články a zajímavosti ze světa biotechnologiíPřístup evropských zemědělců ke GM plodinám

Přístup evropských zemědělců ke GM plodinám

Datum: 26.3.2012 

Kolektiv tří autorů (Francisco J. Areal, Laura Riesgo a Emilio Rodrı´guez-Cerezo) pracující ve Spojeném výzkumném centru (JRC) a současně ve výzkumném středisku a univerzitě v Seville a Univerzitě v Readingu zpracovali postoje zemědělců ke GM plodinám, zvláště kukuřici necitlivé na glyfosát či glufosinát (HT) a HT řepce. Podrobně se zaměřili na Španělsko, Francii, Maďarsko, Německo, Anglii a Česko. V prvé trojici se osobně dotazovali 208, v druhé trojici 439 zemědělců v období březen - červenec 2007.

Z rozsáhlého statisticky zpracovaného materiálu uvádíme odpovědi na dotazy:

 

Zaseli byste HT kukuřici? (%) ESP Fr
HU 
Určitě ne 27 13 14
Asi ne 11 21 21
Nevím 25 29 27
Asi ano
26 24 29
Určitě ano 11 13 9

 

Všimněme si značné rovnováhy u HT kukuřice; rozptyl pozitivního přístupu (asi ano + určitě ano) je 37-38% a negativního (určitě ne + asi ne) 34-38%. Překvapivé je to mezi Španělskem a Maďarskem. O Španělsku je přitom známo, že v rámci EU vede v pěstování transgenní kukuřice. Z celkové plochy Bt kukuřice v Evropě připadlo v roce 2010 na Španělsko 84%, tj. 75 575 ha. Nejen to, v loňském roce v EU přišlo 51 oznámení o plánu polních zkoušek, tj. uvádění do životního prostředí. Z toho jeden plán - polský - byl vládou zamítnut. Španělsko jich podalo 25, čili rovnou polovinu. Maďarští zástupci naproti tomu patří v EU ke skalním oponentům GMO a Maďarsko žádný polní pokus neplánuje.

 

Zaseli byste HT řepku? (%) CZ 
D UK
Určitě ne 10 20 15
Asi ne
18 12 10
Nevím   
28 15 30
Asi ano
29 36 28
Určitě ano 15 17 17

 

Je škoda, že pro ČR se nehodnotil vztah ke HT kukuřici, ale k řepce, která se považuje za rizikovou vzhledem k možnosti „zdivočení", schopnosti semen přezimovat a možnosti křížit se s plevely. Patrně to je důvod, proč je u nás velký počet nerozhodných. Je nám ke cti, že se držíme s rozdílem 1% s velmi racionální Anglií.
Překvapivé je Německo, kde ministryně Ilse Aigner prohlásila v roce 2009 pro Berliner Tagesspiegel, že uvažuje o zákazu Bt kukuřice, protože „nemá zjistitelné výhody pro lidi". (Paní ministryně ze skromnosti lidem neřekla, kolik se vystříká chemie proti zavíječi). Přitom výsledky ukazují, že podíl pozitivně smýšlejících německých rolníků ku oponentům je 53:32 = 1,66, tedy je větší než u nás ( 44:28 = 1,57);  největší je opět u racionální Anglie 45:25 = 1,8.

Dalším velmi poučným zjištěním jsou důvody uváděné pro a proti pěstování GM plodin.

Důvody pro a proti pěstování GM plodin

 

PRO PROTI
Omezení ztrát způsobených plevelem   
Nemám problém s plevely
Umožňuje přímé setí   
Osivo je dražší
Větší výnos   
(¤) Nevěřím, že zvýší sklizeň
Větší příjem   
(¤) Nemám rád tyto novinky
Menší náklady   
(¤) Nevěřím, že zvýší zisk
Doporučil dodavatel   
(¤) Nemám rád změnu typu plodiny
Zaručuje kvalitní sklizeň  
Radili mi je nepoužívat
Prospívá přírodě omezením herbicidů    
(¤) Myslím, že je bude obtížné prodat
(¤) Patrně snižuje riziko   
(¤) Raději věřím herbicidům
(¤) Mám pocit, že jdu s biotech pokrokem   
Obecně nejsou dobře přijímané společností
Používá je většina zemědělců v oblasti   
Spojeny s komplikací (koexistence, izolační zóny, ohlašování, regulac)
Doporučil to odborník
Usnadňuje mi práci

 

V kladném přístupu jsou 2 důvody odvozené od porady a 2 mají charakter subjektivního pocitu (¤). V negativním postoji jde 1 na účet rady a 6 důvodů (přes polovinu) je subjektivního charakteru (¤). Z toho je patrné, jak významná je osvětová činnost, objektivní informace a poradenství.

Autor: prof. Jaroslav Drobník


Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.


google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme


 

Použité zdroje: Plant Biotechnology Journal (2011) 9, pp. 945–957


68

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn