Hlavní stranaInformujeme Vás - doporučujemePřírodovědná olympiáda zemí EU v České republice!

Přírodovědná olympiáda zemí EU v České republice!

Datum: 8.4.2011 

European Union Science Olympiad (EUSO) patří (přes svou poměrně krátkou historii ve srovnání s oborovými olympiádami) mezi nejvýznamnější evropské studentské soutěže v přírodních vědách. 9. ročník této prestižní akce bude  v letošním roce hostit Česká republika. To, co činí soutěž EUSO výjimečnou je její mezioborové zaměření a důraz na řešení komplexních praktických úloh.

EUSO vznikla v roce 2002 a její první ročník se konal v roce 2003. Zakladatelem této soutěže je dr. Michael Cotter z Dublin City University, který přišel s myšlenkou uspořádat mezinárodní přírodovědnou soutěž pro studenty mladší 17. let. Jedná se o multidisciplinární týmovou soutěž, která integruje vědní disciplíny z oblasti přírodovědných a technických věd, zejména pak fyziku, chemii a biologii v jeden logicky propojený celek, respektuje přitom věk studentů, obsah a dobu jejich studia.

Cílem soutěže je:

 • probudit zájem o studium přírodních věd u co největšího počtu mladých lidí,
 • rozvíjet tvořivost a týmovou spolupráci při řešení úloh,
 • podpořit vědeckou kariéru mladých nadaných studentů, rozvíjet jejich talent,
 • nabídnout příležitost k porovnání sylabů a vzdělávacích trendů v přírodovědném vzdělávání mezi členskými státy EU, zlepšit přírodovědné vzdělávání na národních úrovních.

Česká republika se na EUSO účastní od roku 2007, již při své třetí účasti v roce 2009 dosáhla absolutního vítězství mezi 41 týmy. V roce 2010 se našim studentům podařilo tento úspěch zopakovat, což se zatím nikomu za celou historii této soutěže nepodařilo. Vzhledem ke skvělé reputaci České republiky jako spoluzakladatele celé řady mezinárodních předmětových olympiád (biologické a chemické), vynikajícímu výsledku našich studentů na 7. ročníku (zlaté medaile a absolutní vítězství) této soutěže a tehdy právě probíhajícímu předsednictví EU, byla naše delegace požádána prezidentem a zakladatelem EUSO dr. Cotterem o uspořádání  9. ročníku této mezinárodní soutěže v roce 2011 v ČR.

Hlavními organizátory soutěže jsou: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Univerzita Pardubice, Fakulta Chemicko-technologická, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická a Přírodovědecká  fakulta, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; Národní institut dětí a mládeže MŠMT (který bude všechny akce koordinovat).

European Union Science Olympiad se bude konat od 10.-16.4. 2011 na Univerzitě Pardubice, Fakultě chemicko-technologické, katedře analytické chemie a na Univerzitě Hradec Králové Přírodovědecké fakultě. Celkem je zaregistrováno 20 států EU. Každá ze zaregistrovaných zemí vysílá dva studentské týmy. Ubytování účastníků a jejich kulturní program bude realizován ve spolupráci se statutárními městy Hradec Králové a Pardubice a Královéhradeckým krajem. Součástí soutěže EUSO bude i jednodenní konference expertů zemí EU o otázkách vyhledávání a rozvíjení talentovaných studentů v přírodních vědách, která se uskuteční 14.4. na informačním centru ČEZ „Hučák"  v Hradci Králové.

Na finančním a materiálním zajištění soutěže EUSO 2011 se podílejí tyto organizace:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové, program „Calendarium Regina", Statutární město Pardubice, Univerzita Pardubice, Fakulta Chemicko-technologická, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická a Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; European Physical Society (EPS), BASF spol.s.r.o., Olympus Czech group, s.r.o., divize mikroskopů,

Eppendorf  Czech &Slovakia s.r.o., Bio-Rad s.r.o., Exbio, a.s., I.T.A.- Intertact,s.r.o., Becton, Dickinson and Company, Pivovar Pardubice - Pernštejn, Pivovar Primátor a.s., AV  media s.r.o., Sigma-Aldrichspol.s.r.o..

 


Za tým organizátorů EUSO zpracovali: Jan Černý, Jana Ševcová

 

jana.sevcova@nidm.cz

tel.: 221850812


Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU
Czech Bio

Doporučujeme

Biosimilars

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn