Hlavní stranaZpravodajstvíPrenatální expozice výfukovým plynům může znamenat obezitu...

Prenatální expozice výfukovým plynům může znamenat obezitu v dospělosti

Datum: 24.7.2012 

Myši vystavené v druhé polovině gravidity vysoce znečištěnému ovzduší výfukovými plyny přivedly na svět mláďata, mezi nimiž bylo v dospělosti významně vyšší procento obézních myší a myší s inzulínovou rezistencí než u myší, které v prenatálním vývoji nebyly vystaveny znečištěnému ovzduší. Tento účinek převládal u samců, kteří byli těžší bez ohledu na to, zda byli krmeni vysoko- nebo nízkokalorickým krmivem. U samiček, jejichž matky byly vystaveny výfukovým plynům, bylo vyšší procento obézních pouze ve skupině krmené vysokokalorickým krmivem a u žádných se nevyskytly známky inzulínové rezistence. Tyto výsledky naznačují souvislost mezi expozicí výfukovým plynům v děloze a větším obvodem pasu v dospělosti.

Vlasta Stancová

Zdroj

 


49

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn