Hlavní stranaZpravodajstvíPřechod k biotechnologiím

Přechod k biotechnologiím

Datum: 5.7.2009 

Energetické společnosti poukazují na zvyšující se zájem o surovinu pocházející z rostlin. Farmáři vyhledávají nové možnosti a trhy, jak přijít k vyšším ziskům s menšími náklady. Energetické společnosti poukazují na zvyšující se zájem o surovinu pocházející z rostlin. Farmáři vyhledávají nové možnosti a trhy, jak se dostat k vyšším ziskům s menšími náklady. Navzdory nynějším potížím ekonomického charakteru představuje bioenergie silný a stabilní trh a má významný podíl při snižování nákladů na energii a vyhledávání dalších zdrojů příjmů. Obnovitelné zdroje energie by mohly hrát významnou roli v podmínkách venkova a v národní bilanci zásobování energií jak nyní, tak i v nadcházejících desetiletích. Tato problematika byla středem zájmu i na výstavě Cereals 2009. Britská společnost Drax Power podporovaná National Non-Food Crops Centre oslovuje pěstitele ve Velké Británii, protože existuje velká příležitost vytvořit silný řetězec zásobení hodnotným biologickým materiálem podniky zabývajícími se produkcí čisté elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Šest generátorů Drax produkuje 4000 MW, tj. téměř dvakrát více než nabízí největší britská uhelná elektrárna, a tak pokrývá 7 % energetické potřeby elektřiny ve Velké Británii. **Teplo z biomasy a bioplynu** Dragonheat se specializuje na výrobu ohřívačů vody využívající biomasu. Tvrdí, že zemědělské usedlosti mají vyšší spotřebu tepla než standardní dům. Vytápí se obytná část, sušárny plodin, skleníky, dílny a stavby živočišné výroby. Přitom většina farmářů má bohatý zdroj biomasy na palivo, jako např. dřevo a slámu. Hořáky na biomasu Dragon se rentují během dvou až čtyř let, tady dříve než technologie využívající vítr a slunce. Jsou nákladově nejefektivnějším řešením, jak čelit neustále se zvyšujícím cenám fosilních paliv. Z jedné tuny dřeva o 20% vlhkosti se vyrobí minimálně 4500 kW energie, což je ekvivalentní 450 litrům topného oleje. Jestliže se tento olej prodává za 30 pencí za litr, pak tuna dřeva uspoří 90 GBP. **Větrná energie** Výrobce malých větrných elektráren Gaia-Wind, které jsou vhodné především pro domácí a komerční účely, tvrdí, že farmáři ve Velké Británii a pěstitelé mají často nemalé požadavky na elektrickou energii. Využívají ji v sušárnách zrna, u chladících zařízení, v dojírnách a v dalších zpracovatelských zařízeních. Konstrukce turbin Gaia-Wind je založena na bázi velkých větrných elektráren. Mají integrovaný asynchronní generátor. Jejich vrtule se otáčejí velice pomalu, a tak je jejich předností tichý chod a vysoká účinnost. Minimálně obtěžují lidi, zvěř a hospodářská zvířata. Velká Británie má nejlepší větrné podmínky v Evropě. Turbiny Gaia-Wind v současné době produkují ročně 30 000 kW elektrického proudu. **Biomasa** Energy Power Resources se specializuje na výrobu elektrické energie z biomasy. Má pět elektráren, získává palivo a řídí dodavatelský řetězec surovin. V současné době firma doufá, že přitáhne pozornost dodavatelů drůbežího trusu, slámy z obilí nebo miskantu k elektrárně Ely o výkonu 38 MW, která spaluje slámu. Jde o největší elektrárnu na světě spalující slámu, která každý rok produkuje více než 270 GWh. Energy Power Resources má vedoucí pozici na trhu s obnovitelnými zdroji energie a je také i největším závodem, který se podílí plnými 10 % na produkci elektrické energie ve Velké Británii. EPR provozuje závod v Eye v Suffolku – prvním na světě, který používá jako palivo drůbeží trus, a také závod ve Fife ve Skotsku, který jako první používá technologii spalování podobných paliv ve fluidizované vrstvě. Možnosti obnovitelných zdrojů Renewable Energy Growers je farmáři řízená společnost výrobců, která má za cíl koordinovat zvyšující se zájem farmářů o využívání energetických rostlin. Nabízí podporu při získávání příležitostí na trhu, výběru plodin, podporu při získávání grantů, při pěstování a sklizni, ale také marketinku a prodeji finálního produktu energetickým zákazníkům. Firma REG tvrdí, že podle výzkumů jsou energetické plodiny pro pěstitele zajímavé z hlediska příjmů. Tyto plodiny jsou neutrální z hlediska produkce uhlíku a jsou často vhodné pro pěstování v marginálních oblastech, kde přinášejí zisk díky nízkým nákladům na pěstování. Společnost REG doufá, že získá další pěstitele pro využívání obnovitelných zdrojů energie. Pomáhá svým členům mapovat trh pro jimi pěstované plodiny, pěstovat vhodné plodiny a seznamovat je s konečnými uživateli. Cereals 09, Official guide, 2009, s. 27–29 Zdroj "Agronavigator":[ http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=1&typ=1&val=92625&ids=138]
49

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn