Hlavní stranaZakladatel / InvestorPrávní prostředí

Právní prostředí

 

Na tomto místě je prezentován přehled legislativy týkající se českého biotechu.

Současný právní rámec České republiky pro oblast nakládání s GMO, který je v souladu s principy Protokolu, je tvořen zákonem č. 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (ve znění pozdějších předpisů) a evropskými předpisy, které do právního systému Evropských společenství transponují ustanovení Protokolu. Jsou to především směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS; pokud jde o dovoz GMO, základní pojmy a hodnocení rizik, směrnice Rady č. 90/219/EHS o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy, a nařízení č. 1946/2003 Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů, pokud jde o obecná ustanovení o přeshraničním pohybu  a vývozu GMO. Označování GMO a uchovávání dokumentace při uvádění GMO na trh je upraveno nařízením č. 1830/2003 Evropského Parlamentu a Rady o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravinářských a krmivářských výrobků z GMO a o změně směrnice 2001/18/ES.

V případě, že byste potřebovali další informace týkající rizik GMOpro životní prostředí klikněte sem.

Obecné informace o českém obchodním právu Obchodní aktivity jsou v České republice regulované legislativou, která bylo do velké míry harmonizována s odpovídající legislativou EU. Jako v EU, léčiva mají 20 let ochrany patentů a dat. Doplňující ochranné certifikáty již rovněž byly do českého práva zabudovány.

Nejdůležitějšími obchodními zákony jsou:

 • Obchodní zákoník
 • Živnostenský zákon
 • Občanský zákoník
 • Zákon o konkurzním řízení a vyrovnání
 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže

9

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn