Hlavní stranaMohlo by vás zajímat, že ... Pozice mentees v rámci projektu BIOCEV

Pozice mentees v rámci projektu BIOCEV

Datum: 30.4.2013 

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědecké fakulty a 1. lékařské fakulty) a jeho cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech biotechnologií a biomedicíny.

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol a výzkumných vývojových institucí, tj. studenti VŠ, doktorandipracovníci partnerských institucí projektu VaVpI BIOCEV, kteří spolupracují na výzkumných programech projektu;
 • zejména se jedná o vedoucí programů a skupin;
 • v případě akademických pracovníků se jedná o vědecké pracovníky, samostatné vědecké pracovníky a vedoucí vědecké pracovníky;
 • v případě vysokoškolských a univerzitních pracovníků se jedná o asistenty, odborné asistenty a docenty.

POŽADAVKY:

 • ukončené vzdělání v oboru molekulární biologie, vývojová, buněčná biologie, nebo biochemie minimálně na úrovni Mgr.;
 • pracovník na této pozici musí splňovat podmínku probíhajícího či již ukončeného Ph.D. studia;
 • do výběrového řízení mohou být zařazeni uchazeči těsně před dokončením VŠ studia s potvrzeným přijetím na výše uvedené Ph.D. studium;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni vypsané pozice;
 • chuť aktivně se podílet na rozvoji pracoviště a zapojit se do týmové práce v centru excelence.

NABÍZÍME:

 • Účast na pracovních a rozhodovacích procesech ředitele BIOCEV.
 • Doprovod ředitele BIOCEV na zahraničních pracovních cestách.
 • Samostatné cesty do významných evropských vědeckých institucí (center excellence) v oblasti biotechnologického výzkumu.
 • Aktivní účast na tuzemských semináříchworkshopech vedených ředitelem BIOCEV zaměřených na problematiku managementu vědy a konkurenceschopnosti center VaV.
 • Účast na mezinárodních konferencích.
 • Pracoviště v budově sídla BIOCEV, CityPoint, Hvězdova 1689/2a, Praha 4 – Nusle.

MENTORING BUDE ZAMĚŘEN NA TYTO OBLASTI:

 • Správa a řízení struktury
 • Mezinárodní síťové aktivity a konsorcia
 • Management v oblasti výzkumu
 • Komunikace s širokou veřejností a významnými subjekty
 • Aktivity transferu technologií
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Nastavení priorit v oblasti výzkumu, provozu a zajištění kvality
 • Řízení, ukládání a organizace informací
 • Poskytování znalostí

V případě zájmu zašlete, prosím, svoji přihlášku se strukturovaným životopisem v českém i anglickém jazyce na email lenka.novotna(at)biocev.eu  nebo na adresu:

Bc. Lenka Novotná

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. – útvar BIOCEV

CityPoint – Hvězdova 1689/2a

140 00  Praha 4 – Nusle


Zdrojhttp://www.biocev.eu/2013/04/automaticky-vytvoreny-koncept/

Autor: Ústav molekulární genetiky AV ČR, Ad


58

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn