Hlavní stranaAkce studijní a jinéPodzimní dny environmentálního vzdělávání, výchovy...

Podzimní dny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - konference pro učitele středních škol a studenty pedagogických a jiných oborů

 

České Budějovice
10. listopadu 2010 od 8.30 do 15.00 hod. v prostorách Krajského úřadu v Českých Budějovicích (ul. B. v zasedací místnosti odboru školství, mládeže a tělovýchovy ve 3. podlaží, dv. č.325

Konference je vhodná nejen pro koordinátory EVVO, ale také pro učitele různých aprobací.
Vítáni jsou i zájemci z center ekologické výchovy a studenti pedagogických a jiných oborů.
Z jedné školy/organizace se může zúčastnit více zájemců.

Akce je realizována jako součást projektu Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy
(M.R.K.E.V.), který koordinuje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina (projekt Metodická
a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích
programů).

Konference je akreditována u MŠMT pod č.j. 10305/2010-25-268, Regionální setkání
M.R.K.E.V. k ekologické výchově.

Konference je finančně podpořena Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy v rámci programu M.R.K.E.V. a Jihočeským krajem.

Konference je pro studenty zdarma!

Kontaktní osoba: Erika Hovorková, CEGV Cassiopeia

Vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 5.11.2010 na adresu:

CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, 370 11 České Budějovice
nebo na emailovou adresu: hovorkova@cegv-cassiopeia.cz
PROGRAM

8. 30 – 9. 00 Prezence

9. 00 – 9. 15 Úvodní slovo a přivítání

9. 15 – 10.20 Stručně a aktuálně - novinky, akce, publikace, informace z oblasti EVVO

10. 20 – 10.40 Přestávka

10. 40 – 12.00 Přednáška Smrčiny v Národním parku Šumava ( Ing. Aleš Kučera nebo Ing.
Miroslav Černý - Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava)Z hlediska střední Evropy je Šumava jedinečná svou rozlohou acidofilních
smrčin, které spolu s rašelinným lesem a dalšími rašeliništními formacemi
tvoří v NPŠ ucelenou mozaiku vysoké přírodovědné hodnoty na rozsáhlém
území. Nalezneme zde horské třtinové smrčiny, horské papratkové smrčiny,
podmáčené smrčiny, rašelinné smrčiny.
Dílčí témata přednášky: acidofilní a rašelinné smrčiny, managementový
přístup ke smrčinám v NPŠ, zonace NPŠ, lýkožrout smrkový, úloha
odumřelé dřevní hmoty v lesním ekosystému.

12.00 – 12.45 Přestávka na oběd (možnost naobědvat se v jídelně v přízemí KÚ)

12.45 – 13.15 Příklady dobré praxe
13.15 – 15.00 Představení projektu "O přírodě Blatenska" (Ing. Radka vokrojová - Svazek

obcí Blatenska)

Představení projektu "O přírodě Blatenska" jako celek i jeho jednotlivé
ročníky např.: Tentokrát o stromech, O rybách, rybnících a rybníkářství, lesy
a myslivost, žijeme v parku a parky žijí s námi, voňavá krása za humny,
všechno lítá, co peří má.

15.00 Vydání osvědčení, závěr konference

Více: http://hovorkova@cegv-cassiopeia.cz

Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.


google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn