Hlavní stranaUniverzityZemědělská fakultaKatedra chemie

Zemědělská chemie

 

Pro absolventy DSP „zemědělská chemie“ je charakteristický chemický pohled na zemědělské systémy. Absolventi jsou schopni vědecké práce v oblastech leţících na styčných plochách chemie s jinými přírodovědnými a zemědělskými disciplinami.

Obor vychovává odborníky pro studium procesů probíhajících při toku a přeměnách chemických látek v zemědělských systémech, kteří jsou schopni vnášet do této problematiky chemický pohled.  

Cílem studia je příprava absolventa schopného uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu. V průběhu studia získává student potřebné vědomosti z oborů chemie přírodních látek, speciální biochemie, metod chemické analýzy přírodních látek a některých speciálních zemědělských disciplin.  

Během studia student skládá zkoušku z anglického jazyka, dvě zkoušky z povinných odborných předmětů, tři zkoušky z předmětů volitelných a neurčený počet z výběrových předmětů. Předměty si vybírá podle zaměření disertační práce.   

Studium je akreditováno v českém jazyce. Formy studia jsou prezenční a kombinovaná. 


Zajišťuje: Katedra chemie

Kontaktní osoba: prof. Ing. Martin Křížek, CSc.

Tel. číslo: 387 772 655

Odkaz: http://kch.zf.jcu.cz/

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn