Hlavní stranaUniverzityZemědělská fakultaKatedra rostlinné výroby a agroekologie

Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině

 

Cílem bakalářského studijního oboru je připravit odborníky schopné samostatně podnikat v zemědělství a příbuzných a navazujících oborech, projektovat, organizovat a v praxi řídit trvale udržitelné systémy zemědělské produkce. Absolventi studia budou schopni využívat komparativní výhody zájmového území především v produkčně zemědělsky méně příznivých oblastech a zároveň kombinovat zemědělské a jiné činnosti tak, aby byla zajištěna efektivnost podnikání při respektování ekologických zásad hospodaření v zemědělsky využívané krajině.
Absolvent bakalářského studia bude moci po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia nabízeného fakultou.


Zajišťuje: Katedra rostlinné výroby a agroekologie

Kontaktní osoba: prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.

Tel. číslo: 387 772 446

Odkaz: http://www.zf.jcu.cz/studenti/informace-pro-zajemce-o-studium/studijni-obory/trvale-udrritelne-systemy-hospodareni-v-krajine-bc

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn