Hlavní stranaUniverzityZemědělská fakultaKatedra biologických disciplín

Biologie a ochrana zájmových organismů

 

Absolventi budou vybaveni potřebnými znalostmi ve třech okruzích vzájemně propojených v kvalifikační celek, odpovídající potřebám a cílům jejich uplatnění:

1. Biologie pěstovaných sbírkových rostlin a živočichů a jejich geografické rozšíření (nezbytnost znát původ dovážených a pěstovaných rostlin a chovaných živočichů). Důležitou součástí biologického bloku je výuka ekologických disciplín.

2. Zásady a způsoby pěstování zájmových rostlin: orchidejí, tillandsií, kaktusů, akvarijních a terarijních rostlin, masožravých rostlin atd. Chov zájmových živočichů: akvaristika a teraristika v nejširším slova smyslu včetně chovu zvířat v paludáriích a zahradních nádržích, chov hmyzu v insektáriích, chov exotických ptáků a drobných terarijních savců. Součástí tohoto okruhu jsou základy péče o zdraví pěstovaných rostlin (rostlinolékařství) a zásady veterinární péče o chované živočichy (zoohygiena).

3. Legislativa: znalost potřebných zákonů a předpisů upravujících provozování pěstíren a chovů v komerční i zájmové sféře. Zahrnuje znalosti mezinárodních zákonných ustanovení, týkajících se chráněných rostlin a živočichů, zásady pro manipulaci s chráněnými organismy, aplikace v praxi komerčních i zájmových pěstíren a chovů.  Legislativa týkající se zákona o ochraně zvířat proti týrání (u nás § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb.). Problematika obchodu se zájmovými organismy. Obchodní politika, dovoz, vývoz rostlin a živočichů a výrobků z nich, podléhajícím CITES. Determinace materiálů a výrobků z rostlin a živočichů. Kontrola a řízení obchodu. Etické aspekty zacházení s živými organismy.


Zajišťuje: Katedra biologických disciplín

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Ing.  Josef Rajchard, Ph.D.

Tel. číslo: 387 772 757

Odkaz: http://kbd.zf.jcu.cz/aktuality/obor.htm

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn