Hlavní stranaUniverzityZemědělská fakultaKatedra agroekologie

Agroekologie

 

Cílem studia je příprava odborníků pro koncepční a regulační činnosti v managementu zemědělské krajiny v intencích trvale udržitelného hospodaření a péče o přírodní zdroje. Dalším cílem je zvládnutí projektování a regulace technologických procesů v podmínkách s ekologicky limitovaným režimem a systémové vyhodnocování výsledků monitorování stavu zemědělské krajiny a zpracování postupů pro regulaci technologických procesů a preventivních a ochranářských opatření.

Absolventi magisterského studia budou uplatňovat systémové přístupy v oboru s aspektem hierarchické struktury pojetí EU - ČR - region - podnik. Navazující magisterské studium umožňuje studentům profilovat se ve dvou specializacích, a to „péče o krajinu“ a „ekologické zemědělství“. Absolvent specializace „péče o krajinu“ bude schopen řídit a organizovat širší spektrum mimoprodukčních zemědělských aktivit ve prospěch ochrany přírody. Absolvent specializace „ekologické zemědělství“ bude vyhraněně specializovaným odborníkem na trvale udržitelné a ekologické zemědělství.

Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v řídících a kontrolních funkcích orgánů státní správy, regionálních útvarů a institucí zaměřených na ochranu přírody, v poradenství a inspekční činnosti v ekologickém zemědělství. Mohou být podnikateli na úseku zemědělství a služeb v oblasti péče o krajinu, výzkumnými pracovníky v oblasti agroekologie, pedagogickými pracovníky pro specializované střední a vyšší odborné školy a potenciálními studenty specializovaných doktorských studijních programů.


Zajišťuje: Katedra agroekologie

Kontaktní osoba: prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc

Tel. číslo: 387 772 409

Odkaz: http://www.zf.jcu.cz/studenti/informace-pro-zajemce-o-studium/studijni-obory/agroekologie-n

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn