Hlavní stranaUniverzityZemědělská fakultaKatedra speciální zootechniky

Speciální zootechnika

 

Studijní program „Zootechnika“ ve studijním oboru „Speciální zootechnika“ navazuje na znalosti absolventů magisterského studijního programu „Zemědělské inženýrství“. Studenti získávají studiem tohoto studijního oboru hlubší a detailnější znalosti především v technologické oblasti jednotlivých chovů hospodářských zvířat a v chovu ryb. Jsou připravováni pro všestranné uplatnění v odborné a řídící sféře jak zemědělské prvovýroby či rybářství, tak i v poradenských službách v oblasti šlechtění, reprodukce a výživy hospodářských zvířat či ryb.

Získávají dostatečnou metodologickou průpravu pro vědecko výzkumnou činnost ve státních nebo privatizovaných výzkumných ústavech živočišné výroby a pro činnost na středních zemědělských odborných školách i pro další odborný růst ve vědecko pedagogické oblasti na vysokých školách.


Zajišťuje: Katedra speciální zootechniky

Kontaktní osoba: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D

Tel. číslo: 387 772 588

Odkaz: http://www.zf.jcu.cz/studenti/doktorske-studium/informace-o-studijnich-programech/zootechnika/SZOO_pro_web_09.pdf/view

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn