Hlavní stranaUniverzityZemědělská fakultaKatedra speciální zootechniky

Zootechnika

 

Obor připravuje studenty se širokým okruhem znalostí v oblasti chovů, kvality produktů, zemědělství, finalizace výrobků, hospodaření v zemědělsky využívané krajině i ekologii prostředí. Obor představuje potřebné spojení teoretických a odborně rozšiřujících předmětů s předměty biologických základů chovů i praktického chovatelského zaměření. Orientačně seznamuje s příbuznými vědními obory, obsahuje přehled přírodovědných základů, umožňuje osvojení si matematicko-statistických metod včetně užití počítačových technik.

Obor rozšiřuje i znalosti metod umožňujících osvojení potřebných odborných poznatků, významných pro rozhodovací a technologické procesy v praxi. Součástí studia jsou také předměty  důležité pro uplatnění oboru v regionálním rozvoji a zapojení ČR v Evropské unii.


Zajišťuje: Katedra speciální zootechniky

Kontaktní osoba: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

Tel. číslo: 387 772 681

Odkaz: http://www.zf.jcu.cz/studenti/dokumenty-studijniho-oddeleni/studijni-plany/zootechnika-navazujici-magistersky-obor?portal_status_message=Changes%20saved.

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn