Hlavní stranaUniverzityZemědělská fakultaKatedra rostlinné výroby a agroekologie

Fytotechnika

 

V rámci navazujícího magisterského studia Fytotechnického oboru budou studenti připravováni pro odbornou a řídící činnost zaměřenou na uplatnění pěstitelských systémů v zemědělství. Zároveň budou odborně připravováni pro zabezpečování výroby živočišné, jakož i pro péči o krajinu a účelové ekosystémy. Dále budou mít možnost profilovat se jako zemědělští odborníci pro podhorské a horské oblasti v souladu se specifickými podmínkami a požadavky těchto regionů.

Studium předpokládá úspěšné zvládnutí souboru přírodovědných, zemědělských, technických a ekonomických disciplin, na které pak navazují odborné fytotechnické předměty, dotvářející profil absolventa fytotechnického oboru. Výuka odborných disciplin je koncipována tak, že navazují na bakalářské studium a posluchači se mohou výběrem povinně volitelných a výběrových předmětů sami podílet na utváření svého odborného profilu a tak si vytvářet předpoklady pro profesní uplatnění.

Absolventi se uplatní jako odborní a řídící pracovníci všech typů podnikatelských subjektů resortu zemědělství, institucí, státní správy – zejména v institucích usměrňujících rozvoj venkova, regionů a péči o životní prostředí, v komerční sféře, ve službách a poradenství pro zemědělství, v zemědělském školství a výzkumu.


Zajišťuje: Katedra rostlinné výroby a agroekologie

Kontaktní osoba: prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D

Tel. číslo: 387 772 588

Odkaz: http://www.zf.jcu.cz/studenti/dokumenty-studijniho-oddeleni/studijni-plany/fytotechnika?portal_status_message=Changes%20saved.

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn