Hlavní stranaUniverzityZemědělská fakultaKatedra rostlinné výroby a agroekologie

Aplikovaná a krajinná ekologie

 

Absolvent bude připraven systémově řešit a provádět: hodnocení ekologických funkcí krajiny ve vztahu ke klíčovým hospodářským aktivitám v krajině (ekologický monitoring, kauzální vazby mezi stavem prostředí, funkcemi ekosystému a aktivitami člověka; propracování východisek k péči o krajinu; stanovení ekologicky šetrných způsobů hospodaření). Studium významných ekologických procesů a ekologie klíčových druhů v ekosystémech přímo nebo nepřímo ovlivňovaných hospodářskou činností člověka (vztahy mezi výskytem vzácných a ohrožených druhů, společenstev a intenzitou využívání krajiny; udržení genofondu a biodiverzity; dopady hospodaření na klíčové biotopy; úloha významných rostlinných a živočišných taxonů v krajině a ve vztahu k hospodaření). Rehabilitaci a obnovu funkcí krajiny (obnova biotopů; rekonstrukce vodního režimu k podpoře mokradů, programy pro transfer druhů a společenstev; hodnocení úspešnosti revitalizacních opatření).


Zajišťuje: Katedra rostlinné výroby a agroekologie

Kontaktní osoba: prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc

Tel. číslo: 387 772 409

Odkaz: http://www.zf.jcu.cz/studenti/doktorske-studium/informace-o-studijnich-programech/ekologie-a-ochrana-prostredi/AKE_pro_web_09.doc/view

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn