Hlavní stranaMohlo by vás zajímat, že ... Role sestřihu RNA v hormonálních drahách a vývoji...

Role sestřihu RNA v hormonálních drahách a vývoji rostlin

Datum: 1.10.2012 

Úvod
Regulace alternativního sestřihu představuje značně neprobádanou oblast biologie rostlin. Naše laboratoř se zabývá molekulárními mechanismy účinku cytokininového signálu, interakcí cytokininů s ostatními fytohormony, zejména auxiny, a jejich vlivem na vývoj rostlin. Intenzivní výzkum započatý před několika lety na Helsinské Univerzitě naznačuje, že modifikace RNA a také patrně alternativní sestřih je důležitou součástí hormonální odpovědi a s ní spojenými vývojovými změnami.

Myšlenka
Jednotlivé izoformy modelových genů zapojených v hormonálních drahách (auxinu a cytokininu) budou izolovány, bude zjišťována jejich exprese a lokalizace (elaborované GFP fúze atp.) a jejich funkce bude
dále charakterizována (fenotypové projevy a jejich molekulární komplementace, vaskulární systém, senzitivita k hormonům).

Metody
práce s rekombinantní DNA (klonování klasicky, Gateway, InFusion, místně specifická mutageneze), konfokální mikroskopie, fenotypové analýzy, in situ lokalizace proteinů a mRNA, analýza transkriptomu
(mikroarray nebo RNAseq)

Školitelé
Dr. Kamil Růžička, Dr. Jan Hejátko

Očekáváme
Nasazení. Kreativitu. Radost z práce.

Nabízíme
Ambiciozní laboratorní zázemí. Přátelské a inspirativní prostředí. Možné zahraniční stáže. Solidní finanční ohodnocení.

Zahraniční spolupráce
Ykä Helariutta, Mikko Frilander (Helsinki, Finsko), Geert De Jaeger (Gent, Belgie), Ruppert Fray (Nottingham, Spojené království)

Další informace
Kamil Růžička, kamil.ruzicka@ceitec.muni.cz, tel. 5 4949 5740

Reference

Ruzicka, Plant Cell 19:2197 (2007); Ruzicka PNAS 106: 4284 (2009); Ruzicka PNAS 107:10749 (2010); Bishopp Int Rev Cell Mol Biol. 276:1 (2009); Grunewald EMBO J. 29:2700 (2010).

V případě zájmu pošleme pdf.


58

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn