Hlavní stranaAutorské články a zajímavosti ze světa biotechnologiíNekódující úsek DNA ovlivňující vznik rakoviny tlustého...

Nekódující úsek DNA ovlivňující vznik rakoviny tlustého střeva rozluštěn

Datum: 4.8.2014 

Rakovina je onemocnění genomu, které vyplývá z kombinace genetických modifikací či mutací. Predispozice pro vznik rakoviny dědíme od svých rodičů nebo je získáváme v průběhu života hromaděním nových mutací v našich buňkách. Genetický původ rakoviny je studován již dlouhou dobu, ale ani přesto vědci nebyli schopni určit úlohu nekódujících oblastí genomu. Nyní se vědcům ze Ženevské univerzity (UNIGE) podařilo dekódovat tuto neprobádanou, ale rozhodující část našeho genomu. Jejich výsledky jsou uvedeny v časopise Nature.

Vědci se pro lepší pochopení toho, jak rakovina funguje, snaží identifikovat genetické faktory - dědičné či získané - které by mohly sloužit jako katalyzátory nebo spouštěče rakoviny. Doposud byl genetický základ rakoviny zkoumán v kódujících úsecích DNA, což představuje 2% genomu. Jak ukázaly vědecké studie, zbylých 98% není zdaleka neaktivní. Tento úsek obsahuje spoustu prvků, které slouží k regulaci genové exprese a proto hraje hlavní roli v rozvoji rakoviny.

Profesor Emmanouil Dermitzakis a jeho tým z Katedry genetiky a vývoje medicíny v UNIGE LF studovali kolorektální karcinom, jeden z nejčastějších a nejvíce smrtelných typů rakoviny. Každý rok se vyskytuje jeden milion nových případů a téměř polovina těchto případů má fatální důsledky. Použitím technologie sekvenace genomu srovnávali genetici ze Ženevské univerzity RNA zdravé tkáně a nádorové tkáně, celkem od 103 pacientů. Hledali regulační prvky přítomné v obrovské, nekódující části genomu, které mají vliv na rozvoj kolorektálního karcinomu. Cílem studie bylo identifikovat efekt mutací přítomných pouze v rakovinné tkáni, jejichž aktivace by vyvolala vznik rakoviny. Tento nový přístup je zcela výjimečný, neboť je to první studie takového rozsahu, která analyzuje nekódující genom pacientů s rakovinou.

"Faktory odpovědné za vývoj a progresi rakoviny nacházející se v nekódující části genomu jsou stejně důležité jako ty, které byly nalezeny v kódujícím genomu. Analýzy genetických faktorů v celém našem genomu, nejen v tom kódujícím, ale i v nekódujícím, nám podává mnohem komplexnější znalosti o genetickém původu kolorektálního karcinomu," vysvětluje Halit Ongen, hlavní autor této studie. "Použili jsme zcela inovativní metodiku pro studium kolorektálního karcinomu, která ale může být použita pro pochopení genetických základů všech druhů rakoviny," zdůrazňuje prof. Dermitzakis.

Autorka: Bc. Pavla Stojková


Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.


google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme


Použité zdroje: www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140723131403.htm


68

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn