Hlavní stranaZpravodajstvíMetoda, co odhalí chybu v léku i tajemství receptury

Metoda, co odhalí chybu v léku i tajemství receptury

Datum: 25.10.2009 

Prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. působí v ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty a patří mezi významné osobnosti české analytické biochemie. Známý je především díky svým aplikacím poměrně nové analytické metody zvané **kapilární elektroforéza**, která nachází své využití v **genomice a proteomice**, při **vývoji léčiv** či v **klinické diagnostice**. Sám ale skromně říká: „Když se ráno podívám do zrcadla, tak žádnou osobnost nevidím.“ **Na čem konkrétně vy pracujete?** První, čemu jsme se věnovali, byla analýza biologicky aktivních látek v léčivých rostlinách. Na tom jsem spolupracoval s Lékařskou fakultou a zajímala nás například schizandra, artyčok, hořec a zeměžluč. Dále jsme kapilární elektroforézu využili pro stanovení metabolitů pro klinickou diagnostiku, pro separaci peptidů, příkladem mohou být microcystiny z extraktu sinic, a pro separaci bakteriálních buněk. V současné době se snažíme využít kapilární elektroforézu pro studium enzymových reakcí, konkrétně se zaměřujeme na nejdůležitější skupinu enzymů podílejících se na metabolismu léčiv, na cytochromy P450. Kapilární elektroforéza nám totiž dává jednu možnost, která mě hodně zaujala – kapiláru lze využít nejenom pro vlastní separaci, ale i jako reakční prostor pro danou enzymovou reakci. Obrovská výhoda je v tom, že pracujete s velmi malými objemy vzorků v řádech nanolitrů a proces analýzy lze plně automatizovat. **Kde najde taková úspora využití?** Příkladem může být vývoj léčiv. Když se totiž vyvíjí nové léčivo, není problém pro organické chemiky nasyntetizovat obrovské množství látek, jenže pak musí následovat testy, mimo jiné také jejich metabolismu, které z těch tisíců látek vyselektují jen jednu jako léčivo. To samozřejmě stojí obrovské peníze a trvá dlouho. Je proto snaha hledat techniky, které dokážou najednou testovat velké množství vzorků. My sami bychom chtěli tyto metabolické testy převést dovnitř kapiláry za současného využití multikapilárních systémů, které byly vyvinuty právě pro účely simultánní analýzy velkého množství vzorku v genomickém výzkumu. Z toho by samozřejmě plynula malá spotřeba vzorků a celý proces by se zrychlil. **Co může kapilární elektroforéza při takovém testu ukázat?** Určitě například víte z příbalových letáků u léků, že nemáte některá léčiva zapíjet grepovým džusem. To souvisí s tím, že léky jsou ve vašem těle metabolizovány příslušnými enzymy. V grepu je ale látka, která tyto enzymy inhibuje a způsobí, že v těle zůstane vysoká hladina tohoto léčiva, což při jeho dalším podávání může být nebezpečné. To je typ interakce, kterou vám naše metoda ukáže. Celý rozhovor na "info.muni.cz":[ http://info.muni.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1558&Itemid=93]
49

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn