Hlavní stranaBiotechnologická konference 2013Program

Program

Datum: 18.5.2013 


Registrace: 9:00-10:00

Hlavní program:

BLOK 1: Uvítání a představení biotechnologických platforem v ČR

ČasNázev přednášky - přednášející
10:00-10:15 Úvodní slovo
Prof. Libor Grubhoffer, rektor JU v ČB
10:15-10:30

Gate2Biotech - komunikační platforma českých biotechnologií, podpora spolupráce MSP a akademické sféry v JčK

Ing. Petra Vachová, ředitelka JAIP o.p.s.

RNDr. Veronika Kadlecová, šéfredaktorka Gate2Biotech

10:30-10:45

CzechBio- služby asociace pro rozvoj biotechnologických společností v ČR

MUDr. Marek Gančarčík, výkonný ředitel CzechBio

10:45-11:00

Výzkum nových léčiv v klastru MedChemBio a Centru vývoje originálních léčiv

Martin Fusek PhD, ředitel kanceláře pro transfer technologií ÚOCHB AV ČR

BLOK 2: Pohled do minulosti a budoucnosti českých biotechnologií

ČasNázev přednášky - přednášející
11:00 -11:20

Stav biotechnologií v ČR, národní priority orientovaného výzkumu ČR 2030

Prof. Libor Grubhoffer, rektor JU v ČB

11:20-11:40

Biotechnologie bez fanfár - promarněné a dosud aktuální
Prof. František Sehnal, Entomologický ústav AVČR

11:40-12:00

SWOT analýza biotechnologií v ČR

RNDr. Karel Drbal, PřF UK v Praze

12.00-13.00 OBĚD

BLOK 3: Podpora a možnosti financování biotechnologií v ČR a EU

ČasNázev přednášky - přednášející
13:00-13:20 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR
Ing. Hana Chlebná, CzechInvest
13:20-13:40

Možnosti financování biotechnologických projektů z evropských programů v období 2014+

Ing. Václav Suchý, Technologické centrum AV ČR

13:40-14:00

Místo Technologické agentury ČR v systému podpory VaVaI v ČR

Ing. Miroslav Janeček, AVO, TA ČR

14:00-14:20 Inovativní finanční nástroje v programovacím období 2014-2020 – nástroj pro financování technologií”
Ing. Martin Hanzlík, Česká inovace

Coffee Break

BLOK 4: Modely spolupráce akademického a privátního sektoru

ČasDiskuse na téma - přednášející
15:00-17:00

- Zkušenosti úspěšných biotechnologických firem s orientovaným a aplikovaným výzkumem a rozvoj spolupráce s výzkumnými institucemi, perspektivy mezinárodní spolupráce
- Kritické pohledy na spolupráci vědy a byznysu, nepříliš ekonomické využívání prostředků, konflikty zájmů vědců a univerzit
- Aspekty vzniku a fungovaní biotech. MSP, jejich růstu a závislosti na vlastním R&D v kontextu malých EU ekonomik typu Rakouska

Doc. Vladimír Velebný - CONTIPRO
Dr. Gottfried Himmler - HELIOVIS AG

RNDr., PhDr. Zdeněk Hostomský - UOCHB
Dr. Michael Hofer - Fraunhofer-Institut
Markus Dettenhofer - CEITEC

17.00 Zakončení a pozvánka na raut
17.00 Raut – networking účastníků konference

 


 Pokračujte na

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn