Hlavní stranaInformujeme VásKe stažení

Genetické modifikace – možnosti jejich v yužití a rizika

 

Stáhnout: Genetické modifikace – možnosti jejich v yužití a rizika

Popis:

Výzkum, vývoj a využívání biotechnologií je teprve na začátku. Přesto již nyní víme, že kromě široké škály možného uplatnění mohou některé z nich představovat také značná rizika, zejména při uvádění do životního prostředí. Pěstování některých geneticky modifikovaných rostlin může mít vážné negativní dopady na jiné živé organismy, na biodiverzitu či na farmáře, hospodařící podle pravidel ekologického zemědělství.

Zavádění geneticky modifikovaných organismů do našeho životního prostředí musí tedy předcházet důkladný výzkum všech souvislostí a rizik a stanovení jasných pravidel, která nás před těmito riziky dostatečně o chrání. Ani jedno s e zatím příliš nedaří. Přestože na evropské ú rovni dochází k velké části rozhodování o využití těchto nových technologií, příslušné instituce si dosud jejich potenciální dopady neověřují nezávislým výzkumem. Pravidla soužití mezi zemědělci, kteří pracují s geneticky modifikovanými organismy a těmi, kteří produkují potraviny tradičním nebo ekologickým způsobem, jsou v každé evropské zemi jiná. Společně ovšem platí, že vyvolané negativní ekonomické dopady - náklady měření a kontrol, pojištění proti rizikům kontaminace - paradoxně dopadají právě na farmáře, kteří geneticky modifikované organismy nepoužívají.

Zvažování přínosů a rizik geneticky modifikovaných organismů nemůže být výsadním právem expertů či politiků. Týká se každého z nás. Mezinárodní úmluvy i česká legislativa zaručují veřejnosti přístup k informacím a účast na rozhodování také v této oblasti. K poskytování potřebných informací širší veřejnosti by měla přispět i tato publikace vydávaná Ministerstvem životního prostředí v předvečer českého předsednictví v Radě Evropské unie.

RNDr. Martin Bursík
předmluva k publikaci
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn