Hlavní stranaUniverzityJihočeská univerzita v Českých BudějovicíchZemědělská fakulta

Katedra speciální zootechniky

 

 Katedra poskytuje studentům širokou paletu možností specializace v oblastech od  tradičního zemědělství, přes chovy jednotlivých hospodářských zvířat včetně rozmnožování až po zásady šlechtitelské práce. Vždy jsou však všechny specializace vystavěné na pevných základech obecných věd. Absolventi díky tomuto konceptu nacházejí uplatnění v mnoha nejrůznějších oborech. Zemědělství je společensky velice významný obor s dlouhou tradicí. Studium tohoto oboru Vás dobře připraví na Vaše budoucí uplatnění.


Adresa

Studentská 13
370 05 České Budějovice
Tel: 387 772 603
Web: http://ksz.zf.jcu.cz/


Projekty

NázevDoba trvání

NázevPopis
ZootechnikaStudium formuje absolventa s okruhem odborných znalostí v oblasti kvality chovů hospodářských zvířat, tradičního a ekologického zemědělství, finalizace hospodářských produktů a zemědělského využívání krajiny. Studium představuje potřebné spojení teoretických a odborně rozšiřujících předmětů z...
ZootechnikaObor připravuje studenty se širokým okruhem znalostí v oblasti chovů, kvality produktů, zemědělství, finalizace výrobků, hospodaření v zemědělsky využívané krajině i ekologii prostředí. Obor představuje potřebné spojení teoretických a odborně rozšiřujících předmětů s předměty biologických základů...
Obecná zootechnikaAbsolvent zvládne samostatnou práci s vědeckou a odbornou literaturou,  osvojí si různé formy prezentace výsledků vědecké a výzkumné práce a svých odborných znalostí. Získá jazykové znalosti v oblasti odborné terminologie ve dvou světových jazycích a zvládne tvůrčí využití moderních informačních...
Speciální zootechnikaStudijní program „Zootechnika“ ve studijním oboru „Speciální zootechnika“ navazuje na znalosti absolventů magisterského studijního programu „Zemědělské inženýrství“. Studenti získávají studiem tohoto studijního oboru hlubší a detailnější znalosti především v technologické oblasti jednotlivých chovů...

Kurzy, které katedra speciální zootechniky nabízí naleznete zde: http://ksz.zf.jcu.cz/studium_vzdelavani/prehled-vyucovanych-predmetu

Nabídky bakalářkých a diplomových prací si mžete prohlédnout zde: http://ksz.zf.jcu.cz/studium_vzdelavani/nabidka-temat-bakalarskych-a-diplomovych-praci-2009-10

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn