Hlavní stranaUniverzityJihočeská univerzita v Českých BudějovicíchZemědělská fakulta

Katedra agroekologie

 

Vědecko-výzkumné zaměření katedry je se týká ekologické problematiky jak terestrických, tak vodních ekosystémů. V centru pozornosti stojí především otázky, které souvisejí s činností člověka v krajině, zejména se zemědělstvím, s civilizačními zátěžemi přírody, s ochranou přírody, tvorbou krajiny a možností revitalizace ohrožených nebo devastovaných ekosystémů.

Katedra se zaměřuje na aplikace půdoochranných technologií v oblasti dynamiky fyzikálních a agrochemických vlastností půd a degradace horských a podhorských půd především studiem půdní organické hmoty, její frakcionace a hodnocení jejích frakcí.

V oblasti ekoenergetiky se katedra zaměřuje na oblasti využití energie biomasy a sluneční energie a dalších způsobů využití obnovitelných zdrojů.

V oblastech přímo souvisejících se zemědělskou problematikou, rozvojem rurálních oblastí a podporou sleduje především problematiku dopadu ekologického zemědělství na krajinu a alternativní péče o krajinu. Zemědělství v lokálním a regionálním měřítku v rozšířené Evropské unii je založeno na předpokladu, že agroenvironmentální politika v rurálním prostředí a její propojení se současným trvale udržitelným rozvojem je nejefektivnějším směrem rozvoje současné teoretické a aplikované agroekologie a ochrany biodiverzity.

Výsledky odborné činnosti směřují především k managementovým opatřením v krajině. Management přírody a krajiny je považován za dynamickou a řízenou péči o přírodu a krajinu, včetně hospodaření s přírodními zdroji.


Adresa

Studentská 13
370 05 České Budějovice
Tel: 387 772 405
Web: http://agro.zf.jcu.cz/index.htm


Projekty

NázevDoba trvání

NázevPopis
AgroekologieCílem studia je příprava odborníků pro koncepční a regulační činnosti v managementu zemědělské krajiny v intencích trvale udržitelného hospodaření a péče o přírodní zdroje. Dalším cílem je zvládnutí projektování a regulace technologických procesů v podmínkách s ekologicky limitovaným režimem a...

Předměty vyučované na KAG naleznete zde: http://agro.zf.jcu.cz/vyuka.htm

Témata nabízených diplomových prací si můžete prohlédnout na této adrese: http://agro.zf.jcu.cz/temata.htm

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn