Hlavní stranaUniverzityJihočeská univerzita v Českých BudějovicíchZemědělská fakulta

Katedra aplikovaných rostlinných biotechnologií

 

Katedra v novém transformovaném studiu zajišťuje výuku čtrnácti nových biotechnologických a technologických předmětů: komplexní využití biomasy, hydrolýza biomasy, bioplyn a anaerobní zpracování biomasy, extrakce biomasy, biotechnologie zpracování hydrolyzátů biomasy, bioenergetické využití biomasy, návrh technických zařízení a kontrola provozu bioplynových stanic, motorová paliva z biomasy, zpracování a využití odpadů, aerobní zpracování biomasy, kontrola a řízení jakosti produktů, sušení a extruze, skladování a konzervace biomasy, chemie přírodních látek.

Pedagogické a vědecko-výzkumné zaměření katedry směřuje do oblasti technologií a biotechnologií průmyslového zpracování biomasy.

Byl připraven nový bakalářský studijní obor Biotechnologie využití a zpracování fytomasy", na který bude navazovat magisterské a doktorské studium.

Katedra je v odborném styku s Českou biotechnologickou společností pod vedením prof. Ing. Jana Káše, DrSc. z VŠCHT Praha. Je jedním ze zakládajících členů Jihočeského bioenergetického clusteru.

Jejím cílem je výchova k samostatnému výrobnímu podnikání v oblasti moderního technologického směru tzv. zelených biorafinerií" s bezodpadovým využitím biomasy.

Pracoviště v posledních létech získalo prioritu v desítkách patentů a užitných vzorů. Na rozdíl od jiných četných biotechnologických pracovišť jsou zde výzkum i výuka orientovány na praktický provoz nových technologií.

Katedra v novém transformovaném studiu zajišťuje výuku čtrnácti nových biotechnologických a technologických předmětů: komplexní využití biomasy, hydrolýza biomasy, bioplyn a anaerobní zpracování biomasy, extrakce biomasy, biotechnologie zpracování hydrolyzátů biomasy, bioenergetické využití biomasy, návrh technických zařízenía kontrola provozu bioplynových stanic, motorová paliva z biomasy, zpracování a využití odpadů, aerobní zpracování biomasy, kontrola a řízení jakosti produktů, sušení a extruze, skladování a konzervace biomasy, chemie přírodních látek.

V rámci probíhajícího tradičního studia v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech zajišťuje katedra v současné době ještě i výuku těchto předmětů: pedologie a geologie, humusové látky v půdě, půdní prostředí, klasifikace a oceňování půd, agrochemie a výživa rostlin, ekologie půdy a výživy rostlin, základní agrotechnika, agrotechnické požadavky na zemědělské stroje, biologie po lních plevelů, herbologie, regulace plevelů, odpadové hospodářství, hygiena půd, obecná produkce rostlinná, komplexní využití biomasy.


Adresa

Studentská 13, Pavilon O, 2. patro
370 05 České Budějovice
Tel: 387 772 405
Web: http://kart.zf.jcu.cz/index.php


Projekty

NázevDoba trvání

NázevPopis
Biotechnologie využití fytomasyAbsolventi budou vybaveni potřebnými znalostmi ve třech okruzích vzájemně propojených v kvalifikační celek, odpovídající potřebám a cílům jejich uplatnění: 1. Biologie pěstovaných sbírkových rostlin a živočichů, jejich geografické rozšíření a ekologie 2. Pěstování zájmových rostlin: orchidejí,...

Kurzy, které Katedra aplikovaných rostlinných biotechnologií studentům nabízí, si můžete prohlédnout zde.

 

Jaká je nabídka bakalářských a diplomových prací? Podívejte se přímo sem!

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn