Hlavní stranaUniverzityUniverzita Palackého v OlomouciPřírodovědecká fakulta

Katedra Botaniky

 

Katedra botaniky zajišťuje v rámci odborného studia systematické biologie a ekologie, molekulární biologie, biochemie, biofyziky, ochrany a tvorby životního prostředí, a v učitelských kombinacích s biologií výuku širokého spektra botanických a obecně biologických předmětů. Katedra je garantem učitelského studia biologie, magisterského studia botaniky a doktorského (PhD.) studia botaniky.

Katedra je organizačně členěna do pěti pracovních skupin: oddělení biosystematiky a ekologie rostlin, odd. tkáňových kultur a konzervační biologie rostlin, odd. fytopatologie a mikrobiologie, laboratoř molekulárních markerů a algologická laboratoř.

Pracoviště disponují rozsáhlým experimentálním zázemím (specializované laboratoře, klimatizované komory, kultivační místnosti, skleníky, GMO laboratoř). Katedra spravuje Národní sbírku UPOC (fytopatogenní houby, řasy a sinice) a herbář (OL). Součástí katedry je také unikátní kolekce masožravých rostlin a botanická zahrada.

Vědecká činnost katedry je zaměřena do různých oblastí teoretické i aplikované botaniky. Především se uplatňuje anatomicko-histologický výzkum vybraných skupin rostlin; taxonomicko-chorologický výzkum vyšších rostlin; výzkum společenstev a biodiverzity rostlin; populační biologie rostlin; genetické diverzity rostlin; reprodukční biologie a ochrana genofondu; fytogeografie; využití kultur rostlinných explantátů; studium rozšíření a genetické variability fytopatogenních hub; výzkum mechanismů rezistence genových zdrojů rostlin; algologie a mikrobiologická charakteristika vod.

Katedra má rozsáhlé domácí i mezinárodní kontakty a spolupráci s více než 30 univerzitami a vědeckými institucemi na celém světě. Pracovníci katedry rovněž poskytují konzultační služby veřejnosti a firmám v oblasti botaniky, biologie a genetiky rostlin, zemědělství a zahradnictví.


Adresa

Šlechtitelů 11
783 71 Olomouc
Tel: +420 585 634 801
Web: http://botany.upol.cz/


Projekty

NázevDoba trvání

NázevPopis

Datum aktualizace: 4.3.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn