Hlavní stranaInformujeme Vás - doporučujemeJihomoravský kraj podporuje nadané studenty

Jihomoravský kraj podporuje nadané studenty

Datum: 24.11.2011 

Záměrem Programu podpory nadaných studentů je finanční podpora samostatného vzdělávání nadaných žáků a studentů z rozpočtu JMK. Program podpory nadějných studentů úspěšně funguje již šestým rokem. Za tu dobu podpořil 154 nadaných studentů celkovou částkou 10 572 000 Kč.

„Program se orientuje primárně na individuální podporu nadaných žáků a studentů a sekundárně na podporu škol - příspěvkových organizací kraje při práci s nadanými žáky. Jde o to, aby si žáci a studenti rozšířili znalosti a dovednosti tak, aby byli v budoucnu atraktivní pro vědecké instituce a inovativní firmy", vysvětluje ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, které projekt organizačně zajišťuje  Miloš Šifalda, „zároveň se snažíme, aby tito studenti zůstávali po skončení studií v našem kraji."

Do Programu se mohou zapojit žáci a studenti středních škol v JMK (v případě víceletých gymnázií čtyř posledních ročníků), studenti bakalářských studijních programů a studenti prvních tří ročníků magisterských programů, které nenavazují na bakalářský stupeň studia vysokých škol se sídlem na jižní Moravě.

„Žáci a studenti získávají finanční podporu 30 000 Kč na školní či akademický rok. Samozřejmě  využití těchto prostředků musí prokázat - píší podrobnou zprávou o svých vzdělávacích aktivitách", doplňuje ještě Šifalda .

O zařazení uchazečů do Programu rozhoduje Rada JMK na základě výsledků pedagogicko-diagnostického vyšetření. V případě, že žák a student (pokud je v daném školním/akademickém roce žákem/studentem střední/vysoké školy na území JMK) v předchozím školním roce prokázal úspěchy v  předmětových soutěží pro žáky SŠ - například se stal vítězem celostátního kola matematické, fyzikální, biologické olympiádycelostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti v určených oborech, byl reprezentantem ČR na mezinárodní úrovni v matematické, fyzikální, biologické či chemické olympiádě, nebo byl řešitelem Středoškolské odborné činnosti, který postoupil do celosvětového kola) - tak je v těchto případech student zařazen do programu přímo a od psychologicko-diagnostického vyšetření se upouští.

Činnost žáků a studentů zařazených do Programu je průběžně vyhodnocována bodováním.

Typickým příkladem jsou následující dva studenti. Hana Lipovská je absolventkou Gymnázia Blansko. Do Programu se dostala na základě úspěchu své práce "Teorie her v ekonomii" v celostátním kole SOČ. Práce získala první cenu v prestižní soutěži České hlavičky, na základě těchto úspěchů byla studentka MF DNES vybrána mezi české osobnosti roku 2010.  V současnosti studuje obor Hospodářská politika na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Působí jako pomocná vědecká síla na Katedře aplikované matematiky a informatiky. V rámci této činnosti se podílí mimo jiné na institucionalizaci Centra aplikované ekonomické statistiky. Ve spolupráci s akademickými pracovníky VŠE v Praze pokračuje v odborné práci - připravuje sérii článků s tématikou cenové války. Grant JCMM jí umožňuje využívat vše, co pro práci potřebuje -  například zahraniční odbornou literaturu, jejíž ceny převyšují rámec příjmů průměrného českého studenta, či jazykové kurzy a zkoušky. Letos hodlá využít příspěvek k financování účasti na odborných seminářích i k zaplacení vstupních poplatků z publikační činnosti. Po ukončení magisterského studia chce dále působit v JMK a věnovat se akademické i pedagogické činnosti na půdě ESF.

Bedřich Said studuje poslední ročník brněnského gymnázia na tř. Kpt. Jaroše. Do Programu byl zařazen na základě vítězství v celostátním kole SOČ 2010 v Chrudimi v oboru informatika s prací „Swarm robotics simulator" („Simulátor Yunimin - virtuální svět pro simulaci robotů"). S touto prací byl nominován na soutěž European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) v září 2011 v Helsinkách, kde obdržel zvláštní cenu Joint Research Centre (JRC), a to týdenní pobyt v laboratořích Evropského výzkumného centra - Institut pro ochranu a bezpečnost obyvatelstva (Institute for Protection and Security of the Citizen) - v italském městě  Ispra. Jeho projekt se zabývá simulací kolektivní spolupráce uživatelem definovaných robotů. S pomocí simulátoru totiž testoval chování základní umělé inteligence a navrhl algoritmus, který umožňuje sledovat a zasahovat do vlastního běhu umělé inteligence. Její chování tak můžeme pozorovat na velmi podrobné úrovni. Díky finanční částce z grantu rozšířil nyní práci o vývoj elektroniky, která umožňuje autonomní řízení RC modelů letadel či jiných pohyblivých zařízení.  S elektronikou lze komunikovat přes mobilní 3G nebo GPRS internetové připojení nebo pomocí standardního RC vysílače.


Kontaktní osoba: Mgr. Adriana Göpfertová, Tel.: +420 724907693,

E-mail: adriana.gopfertova@jcmm.cz


73

Komentáře / diskuse

Havlíček Marek: program pro nadané (12.08.18 04:33)

Dobrý den,
ráda bych do projektu přihlásila svého syna Marka Havlíčka, pokud je to jen malinko možné.
Děkuji Havlíčková Petra (reagovat)

redakce: Re: program pro nadané (13.08.18 07:59)

Dobrý den, jde sice o informaci starou 7 let, ale zkuste se obrátit na určenou kontaktní osobu, která je uvedena na konci tohoto příspěvku. (reagovat)


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn