Hlavní stranaStudentiDiplomky, stáže a stipendia

FEBS Fellowships

 

V roce 1978 byl v rámci Federace evropských biochemických společností zahájen program finanční podpory mladých vědců a studentů. FEBS nabízí finanční podporu především v rámci mobility mezi členskými státy FEBS. Pro mladé vědce jsou primárně určeny stipendia pro krátkodobé a dlouhodobé pobyty na vědeckých pracovištích v jiné zemi, studenti mohou využít především možností krátkodobých letních pobytů.

Jaké možnosti se tedy naskýtají:

Long-term fellowships (LTF)

Tyto grantové prostředky jsou určeny k dlouhodobým postdoktorálním pobytům za účelem vědecké spolupráce a pokročilé vědecké přípravy. Přihlášky se odevzdávají 2x ročně. Program je vysoce kompetitivní, v jarním termínu tohoto roku byla úspěšnost cca 10%. Podpora může být až tříletá, o podpoře na každý další rok je rozhodováno na základě 6-ti a 18-ti měsíční zprávy, kterou uchazeč dokládá ve své žádosti o prodloužení na další rok. Především ve druhém roce se očekává, že část výsledků dosažených v průběhu pobytu je zpracována alespoň ve formě rukopisu - lépe pak publikována. Přidělené prostředky jsou přizpůsobeny životním nákladům v zemi, kde probíhá LT Fellowships.
Nejlepší nositelé tohoto grantu mohou následně žádat o FEBS Distinguished Young Investigator Award, což je jednorázová finanční podpora na drobné vybavení, spotřební materiál a účasti na konferencích. Suma je určována každoročně, aktuálně 10. tis. EUR. Aplikovat lze celoročně, nejpozději však do 12 měsíců po ukončení LTF. Úspěšní uchazeči LTF mohou požádat o FEBS Fellowship Follow-up Research fund, které jsou určeny jako "start up" grant pro vědce(aktuálně 20 tis. EUR), kteří se vrací pracovat do své původní země. Uzávěrka pro tyto přihlášky je jednou ročně do 1. dubna, nejpozději však do 18ti měsíců po ukončení LTF.
Pro mladé vědce, kteří získali PhD v Evropě a následně odešli na postdoktorální pobyt mimo Evropu, je určen FEBS Return-To-Europe Fellowship za účelem možnosti získat podporu pro druhý postdoktorální pobyt zpět na evropském pracovišti. Tato podpora je dvouletá a může o ní žádat vědec, který nestrávil mimo Evropu více než tři roky. Přidělené prostředky jsou přizpůsobeny životním nákladům v zemi.


Short-term fellowships

Je určen pro mladé vědecké pracovníky do šesti let po ukončení PhD nebo PhD studenty, kteří již prokázali publikační aktivity. Slouží obvykle k 2-3 měsíčnímu pobytu na zahraničních pracovištích za účelem vědecké spolupráce, pokročilé vědecké výchovy či možnosti využití technik a metodik, které nejsou dostupné na domácím pracovišti. Pro získání výše uvedených prostředků musí být žadatel členem některé ze společností, které jsou členy FEBS.


Ostatní cestovní granty

Pro studenty PhD jsou určeny letní pobyty FEBS Summer Fellowships, na některém z jiných pracovišť v rámci zemí zapojených do FEBS. Student nemusí být členem některé ze společností sdružených pod FEBS, ale musí být zapsán v doktorském studijním programu některé z těchto zemí. Uzavírka je do 1. dubna.
PhD studenti studující na některé z univerzit stření a východní Evropy mohou dále žádat o Collaborative Experimental Scholarships for Central and Eastern Europe, který je určen pro 2-3 měsíční pobyty na vědeckých institucích v západní Evropě. Žádat je možné celoročně, student v tomto případě musí být členem některé z biochemických společností FEBS

zdroj: Vendula Stavíková

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Vendula Stavíková

E-mail:
vendula.stavikova@csbmb.cz

Telefon:
777599285

 

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn