Hlavní stranaUniverzityJihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Přírodovědecká Fakulta

 

Přírodovědecká fakulta JU vznikla z Biologické fakulty JU (založené 1991) dne 1. 8. 2007. Došlo tak k rozšíření odborného studia biologických oborů o chemické, fyzikální, matematické a informativní studijní programy a víceoborové vzdělávání budoucích učitelů. V současné době je možno studovat na 9 katedrách a 4 ústavech.

Magisterské a doktorské studijní programy jsou doplněny o terénní výzkumy v mnohdy exotických zemích jako je Papua Nová Guinea, Arktida, Afrika či mořské oblasti vyhledávané zejména pro praktika mořské zoologie. V průběhu let PřF zastřešila četné spolupráce studentů s českými i zahraničními výzkumnými týmy univerzit i ústavů.

Od založení PřF (respektive BF v roce 1991) je kladen vysoký důraz na denní setkávání studenta s vědeckým pracovníkem, který je mezinárodně aktivní. Filozofií práce se studentem je, že věda a výzkum je tím, co vysokou školu v kvalitě výuky nejvíce odlišuje od střední školy. Snaží se své studenty vzdělávat pomocí výsledků z praktických výzkumů více než reprodukováním stále stejných, teoretických poznatků. 

V současné době na PřF JU studuje 1024 studentů.


Adresa

Branišovská 31
370 05 České Budějovice
Tel: +420 387 772 244
Fax: +420 385 310 366
Web: http://www.prf.jcu.cz/en/

Název katedry Zkratka Studijní obor (Typ)
Katedra biologie ekosystémů KBEBiologie (B)
Péče o životní prostředí - specializace Ekologie půdy (B)
Péče o životní prostředí - specializace Geneticky modifikované organismy (B)
Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie (B)
Péče o životní prostředí - specializace Krajinná ekologie (B)
Biologie ekosystémů - specializace Aplikovaná ekologie (M)
Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody (M)
Biologie ekosystémů - specializace Ekologie (M)
Biologie ekosystémů - specializace Hydrobiologie (M)
Biologie ekosystémů - specializace Půdní biologie (M)
Biologie ekosystémů - Ekologie (P)
Hydrobiologie (P)
Katedra botaniky KBOBiologie pro vzdělávání (B)
Botanika - specializace Archeobotanika (M)
Botanika - specializace Bionomie sinic a řas (M)
Botanika - specializace Ekologie populací a společenstev (M)
Botanika - specializace Mykologie (M)
Botanika - specializace Systematika vyšších rostlin (M)
Botanika - specializace Vegetační ekologie (M)
Botanika (P)
Katedra fyziologie rostlin KFRExperimentální biologie - specializace Fyziologie rostlin (M)
Katedra fyziologie živočichů KFZExperimentální biologie - specializace Fyziologie živočichů (M)
Fyziologie a vývojová biologie - specializace Fyziologie rostlin (P)
Fyziologie a vývojová biologie - specializace Fyziologie živočichů (P)
Katedra genetiky KGNExperimentální biologie - specializace Genetika a genové inženýrství (M)
Molekulární a buněčná biologie a genetika (P)
Katedra medicínské biologie KMEBiomedicínská laboratorní technika (B)
Klinická biologie (M)
Katedra molekulární biologie KMBExperimentální biologie - specializace Buněčná a vývojová biologie (M)
Katedra parazitologie KPAParazitologie (M)
Parazitologie (P)
Katedra zoologie KZOZoologie - specializace Ekologie živočichů (M)
Zoologie - specializace Entomologie (M)
Zoologie - specializace Zoologie obratlovců (M)
Entomologie (P)
Zoologie (P)
Ústav aplikované informatiky UAIAplikovaná informatika - specializace Bioinformatika (B)
Ústav fyziky a biofyziky UFYBiofyzika (B)
Fyzika (B)
Fyzika  pro vzdělávání (dvouoborové) (B)
Měřící a výpočetní technika (B)
Biofyzika (M)
Učitelství fyziky pro střední školy (M)
Biofyzika (P)
Ústav chemie a biochemie UCHBiologická chemie (B)
Chemie (B)
Chemie pro vzdělávání (B)
Biologická chemie (M)
Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové) (M)
Ústav matematiky a biomatematiky UMBAplikovaná matematika (B)
Učitelství matematiky pro střední školy (M)

Datum aktualizace: 17.2.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn