Hlavní stranaInformujeme Vás - doporučujemeEvropský týden mozku

Evropský týden mozku

Datum: 28.2.2013 

V březnu se v Evropě i v USA každoročně setkávají odborníci zabývající se výzkumem činnosti mozku, aby o nových poznatcích informovali širokou veřejnost. V Praze cyklus přednášek o neurovědách začíná již 4. března 2013.

www.etm.avcr.cz

Pořádání této akce v Evropě koordinuje European Dana Aliance for the Brain (EDAB) a na americkém kontinentě Dana Aliance for Brain Initiatives. V České republice se Evropský týden mozku bude konat již po patnácté a na jeho realizaci se podílejí Ústav experimentální medicíny AV ČR, Česká společnost pro neurovědy a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

V Praze vznikla v Ústavu experimentální medicíny AV ČR centrála pro ČR, Maďarsko, Polsko a další východní evropské země. Každoročně Česká společnost pro neurovědy
J. E. Purkyně společně s Ústavem experimentální medicíny AV ČR pořádá cyklus přednášek předních českých neurovědců z oblasti výzkumu mozku, jejichž témata se budou týkat nejnovějších poznatků v oblasti neurovědního výzkumu v ČR – např. o léčení nervových a duševních chorob, vnímání času, kódování informací o zvuku v mozku, léčení chorob mozku a míchy kmenovými buňkami a tkáňovými náhradami. Zájemci se dozvědí základní informace také o spolupráci na mezinárodních projektech a o připravovaných klinických aplikacích.  

Program přednášek: 

Přednášky se konají v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v místnosti 206 za organizační podpory Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

V letošním roce Evropský týden mozku obohatí také dokumentární filmy z oblasti neurověd, které poskytlo AFO – Academia Film Olomouc.


Pondělí 4. března

11:00 h    film – Tajný život mozku – Mozek teenagerů

14:00 h    film Můj skvělý mozek: Náhodný genius


Úterý 5. března

9:00 h     Funkční magnetická rezonance mozku: principy, možnosti a limit

Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc., Nemocnice Na Homolce, Praha

11:00 h    Neinvazivní stimulační metody v léčbě chronické bolesti
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty UK, Praha

14:00 h    Současné přístupy k operacím mozku
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
Praha


Středa 6. března

9:00 h     Kmenové buňky a biomateriály v léčbě onemocnění míchy a mozku
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a Ústav neurověd 2. lékařské fakulty UK, Praha

11:00 h    Které funkce mozku již umíme nahradit?
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

14:00 h    Neurovývojové poruchy v dětské psychiatrii
MUDr. Iva Dudová, Ph.D., Dětská psychiatrická klinika 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha


Čtvrtek 7. března

9:00 h     Mozek a emoce
MUDr. Tereza Serranová, Ph.D., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

11:00 h    Duševní poruchy a společnost – včera, dnes a zítra
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

14:00 h    Co umí a neumí současná neurochirurgie při poruchách hardvéru a softvéru mozku
Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., Neurochirurgická klinika 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech


Pátek 8. března

9:00 h     Význam spánku a poruchy spánku
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

11:00 h    Proč a jak cítíme bolest?
MUDr. Jiří Paleček, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.


Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.


google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme


Další informace:         

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

E-mail: sykova@biomed.cas.cz


73

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn