Hlavní stranaNovinky z českých biotechnologiíEvropská unie je dovozcem GM plodin

Evropská unie je dovozcem GM plodin

Datum: 11.10.2019 

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých webových stránkách přehled vydaných povolení a projednávaných žádostí o dovoz geneticky modifikovaných (GM) plodin do EU.

Závislost Evropy na dovozech bílkovinných krmiv, tedy především sóji, je všeobecně známá. Přesné množství dovážených GM komodit v celních statistikách nenajdeme, lze ale odhadnout, že prakticky veškerá sója dovážená do Evropy je geneticky modifikovaná (v roce 2019 se sója dovážela hlavně z USA), u kukuřice tvoří podíl GM odrůd v dovozech asi 50 %. Bavlna dovážená z Asie pochází většinou z GM rostlin, a tedy i produkty z bavlníku používané jako přísada do krmiv, v kosmetice a podobně jsou v Evropě běžné. Bez těchto komodit se neobejdou ani státy, které pravidelně hlasují proti uvedení GM plodin na evropský trh.

Podle přehledu vydaných rozhodnutí a projednávaných žádostí bylo k 1. listopadu 2019 pro dovoz do EU a zpracování na potraviny a krmiva povoleno 20 modifikací GM sóji, 4 modifikace řepky a 13 modifikací bavlníku. Aktuálně je v platnosti 31 povolení vydaných pro GM kukuřice, mnoho z nich se ale týká hybridů s několika transgeny, takže zahrnují i všechny podkombinace transgenních linií a často nahrazují dříve vydaná povolení pro jednodušší kombinace. Během letošního roku bylo vydáno 5 rozhodnutí pro GM kukuřice, ale pouze jedno pro GM sóju a jedno pro bavlník.

Z údajů, převzatých ze stránek Evropské komise (GMO Register) a EFSA, lze také vyčíst, jak dlouho jsou žádostí projednávány (viz označení EFSA/GMO/země, kde byla žádost podána/rok podání žádosti/pořadové číslo). Například žádost o uvedení na trh sóji MON87751, schválená v letošním roce, byla podána před pěti lety. 

Mnoho žádostí je v různých fázích schvalovacího procesu. Jejich další osud je nejistý hned z několika důvodů: především proto, že Brexit ovlivní poměr hlasů členských států v neprospěch GMO, dále nelze opominout postoj Evropského parlamentu, který v posledních letech přijímá usnesení proti každému návrhu povolení GM plodiny, a velkou neznámou je též politika nové Evropské komise.  

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy

Převzato z:


52

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn