Hlavní stranaTéma měsíceSinice a karotenoidy - návrat k harmonii s přírodou

Sinice a karotenoidy - návrat k harmonii s přírodou

Datum: 17.7.2006 

#img_163#.> To že karoteny, eventuelně karotenoidy, popřípadě sekundární karotenoidy prospívají lidskému zdraví, je nezpochybnitelné a vědecky prokázané. Je však nutno zdůraznit, že přímo neuzdravují, ale jejich mocná síla je skryta v preventivním působení. Pro člověka to znamená potřebu vybalancovat svůj příjem potravy určitými látkami tak, abychom s jistou mírou pravděpodobností udržel svůj zdravotní stav, anebo předcházel možnému zdravotnímu postižení. A právě v tom jsou karotenoidy nedocenitelné. Ať už jde o obranné mechanismy proti volným radikálům, které působí velmi destruktivně na buněčné úrovni, o posílení imunitního systému, popřípadě o celou řadu účinků spojených nejenom s interním působením, ale také o celou řadu ochranných účinků pokožky před škodlivými složkami slunečního záření. Často je také diskutována otázka zdroje těchto zdraví prospěšných látek. Zcela přirozené je využití karotenoidů a podobných látek v přírodní formě, izolovaných z rostlin, popřípadě z řas po jejich řízené kultivaci. Výtěžek je v tomto případě sice malý, ale látky získané po menších úpravách jsou ve větší biologické rovnováze a je u nich prokázán synergický efekt, totiž rovnovážné působení dalších v přirozeném materiálu obsažených molekul, o jejichž fungování toho doposud třeba ani mnoho nevíme. To je veliká a mnohdy opomíjená přednost přírodních a výrazně neupravovaných produktů. #img_164#.> Levnější produkty jsou dnes připravovány pomocí metod molekulární biologie. Ty jsou dnes rozšířeny v nebývalé míře a je zřejmé, že díky těmto metodám byl zaznamenán výrazný pokrok ve výrobě léčiv. Pokud jde o potravní doplňky, v našem případě karotenoidy, je pochopitelné, že do tohoto odvětví zasáhla molekulární biologie výraznou měrou také. V principu se v tomto případě jedná o vnesení sekvence genů, které vytvářejí produkt (v našem případě karotenoid) ve větším množství, ale pouze jako jedinou látku, (často dále čištěnou a izolovanou) s kvantitativní nerovnováhou ostatních potřebných molekul. Takto připravený produkt zdaleka nemá onen rovnovážný a prospěšný synergický efekt řady doprovodných molekul. Vše má být v harmonii a tak produkty potravních doplňků (a nejenom doplňků) vytvářené cestami genetické manipulace nevyhovují tomuto požadavku rovnováhy. O tom dnes podává přesvědčivé důkazy vědní obor nazývaný metabolomika. Nejlevnější produkt potravních doplňků je pak konstruován zcela uměle, za použití chemických metod. O vzpomínané rovnováze přírodních karotenoidů v tomto případě nemůže být řeč. Na tomto místě je nezbytné se zmínit i o jiných obohacujících molekulách, které jsou vítanými doplňky v řízené prevenci. V současné době je často zmiňován selen pro jeho působení v oblastech paměti a prevence některých nemocí souvisejících s mozkovou kapacitou. Opět zde můžeme nastolit otázku jeho vhodné formy která má být obsažena ve výsledném produktu. Jako prostý minerál, síranová anebo chloridová sůl, tento význam pro člověka nemá. Je-li však selen vázán organicky, je přijímán jako prekursor některých významných bílkovin a tedy i enzymů, kde je například nahrazena v aminokyselině methionin síra právě selenem a ten je tak organismem vnímán jako látka snadno přijímaná a transportovatelná přirozenými biochemickými dráhami. Takto vázaný selen je uskutečnitelný právě v řízených kultivacích řas, popřípadě sinic. Tento produkt je pak provázen synergickým efektem doprovodných molekul, jak již bylo zmíněno výše. Závěrem je možné dodat snad jedině, že přírodní látky produkované bez jakýchkoli genetických manipulací, či pouhého chemického přídavku, mají jednu nevyčíslitelnou výhodu. Tou je právě synergický efekt přídatných molekul, které pomáhají v příjmu a využití biologicky aktivních látek buňkami a pochopitelně i organismem. !!!Příbuzný článek "Sinice – nepřítel koupání pomáhá proti rakovině":[topic-of-the-month/cyanobacteria-the-enemy-of-bathers.html]
46

Komentáře / diskuse


Váš komentář:Protony regulovaný iontový kanál ze sinic - Chemicky regulované iontové kanály zprostředkovávají excitační i inhibiční přenos signálů v nervovém systému (14.2.2007)

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn