Hlavní stranaTéma měsíceUnikátní české biotechnologie mohou v Rusku rozjet...

Unikátní české biotechnologie mohou v Rusku rozjet miliardový business

Datum: 27.7.2007 

Ruský kosmický průmysl hledá nové cesty využít své volné kapacity a v jednom z jeho největších projektů hrají klíčovou roli unikátní patentované české biotechnologie, zjistil portál "www.gate2biotech.cz":[http://www.gate2biotech.com/]. Technologie řeší čištění odpadních vod včetně dalšího využití kalů na výrobu energie nebo vysoce kvalitního hnojiva. Celkový investiční potenciál projektů v zemích bývalého Sovětského svazu je odhadován na několik miliard eur. #img_607#.<> Technologii, která má pomoci vyřešit rozsáhlé ekologické problémy a ještě přinést zisk, vyvinul jihomoravský klastr firem Water Treatment Alliance sdružený kolem brněnské společnosti Ecofluid Group. Biotechnologický způsob čištění vody je stále žádanější nejen pro vysokou účinnost a vynikající parametry vyčištěné vody, ale i díky nižším provozním nákladům a menší rozměrové náročnosti ve srovnání s klasickými technologiemi. Ecofluid jako nositel patentově chráněné technologie je v tomto oboru na světové špičce a získal celou řadu významných zakázek v řadě zemí světa. Technologie USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) využívá k oddělení kalu od vyčištěné vody efektu vločkového mraku - fluidního filtru. V městských čistírnách odpadních vod jsou takto produkované biologické kaly kontaminovány těžkými kovy, což vylučuje jejich zemědělské využití, ale Ecofluid přišel s originálním a ekonomickým řešením. "Navrhli jsme ruské straně, aby naši biotechnologii doplnili fluidním spalováním kalů, které bez jakýchkoli škodlivých emisí ničí těžké kovy. Kontaminované kaly se tak zlikvidují a ještě poskytnou energii," přiblížil profesor Svatopluk Mackrle, zakladatel české tradice fluidní filtrace. V rámci navazované spolupráce by se česká biotechnologie měla uplatnit nejen v Rusku, ale i ve všech republikách bývalého Sovětského svazu, plánuje se také její využití v Indii. #img_608#.<> Druhou a neméně perspektivní oblastí česko - ruské kooperace je aplikace technologie AGROCLAR. Systém sloužící ke zpracování kejdy hospodářských zvířat na humusové hnojivo byl rozpracován již před rokem 1989, ale po zániku velkokapacitních vepřínů nenašel v České republice uplatnění. Velký zájem však projevili v Rusku, kde tento problém dosáhl obrovských rozměrů. "V Sovětském svazu se budovaly vepříny o kapacitě až dvou set tisíc kusů prasat, jejichž exkrementy se vypouštěly do jezer a moří. Za padesát nebo šedesát let tak vznikly obrovské "laguny", které zatěžují životní prostředí. Kejda prasat přitom představuje nenahraditelný zdroj organické hmoty a živin pro půdu, jejichž nedostatek způsobuje její degradaci," vysvětlil Mackrle, který ruské straně nabídl unikátní řešení. "Biotechnologie AGROCLAR nejenže čistí vodu, ale zároveň produkuje humusové hnojivo zázračných vlastností. V kontinuálních kompostovacích reaktorech lze vypěstovat mikroorganismy antagonistické vůči patogenním mikroorganismům a škůdcům v půdě, což na tomto produktu umožňuje pěstovat zdravou zeleninu bez použití chemikálií. V Rusku mohou humusového hnojiva vyrábět miliony tun, zájem o ně již projevili v Nizozemí a v arabských zemích," říká Mackrle. Závažný ekologický problém tak může být prostřednictvím technologie AGROCLAR řešen ekonomickým způsobem s brzkou návratností vložených investic. #img_609#.<> Partnerem ruské strany není jen společnost Ecofluid Group, ale celý klastr Water Treatment Alliance, jehož nosným programem je aplikace technologie USBF v úpravě a čištění vody. "Existence klastru, který může technologii pokrýt jako investiční celek, dává nabídce nový rozměr a zahraniční partneři tuto skutečnost vysoce oceňují," uvedl Mackrle. "Je to také zásluha Jihomoravského inovačního centra, které stálo u zrodu klastru, protože bez podpory výzkumu by další rozvoj biotechnologií v Brně nebyl možný." tým Gate2Biotech
46

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn