Hlavní stranaAutorské články a zajímavosti ze světa biotechnologiíBiozemědělství

Biozemědělství

Datum: 28.8.2009 

Ekologické zemědělství se snaží žít v souladu s přírodou, genetické inženýrství se snaží přírodu vylepšit. V případě nedostatku vody v zemědělské produkci se genetické inženýrství zaměří na vývoj plodin odolných k suchu, ekologické zemědělství naopak hledá cesty k odolnějšímu systému s důrazem na péči o přírodní zdroje.

Dříve platila pro bio výrobu nulová tolerance, tzn., že surovina či produkt nesměly obsahovat ani stopové množství geneticky modifikovaných organismů (GMO). Místo vypracování přísnějších pravidel, které fungují u  jiných oblastí životního prostředí, se zvýšila tolerance GMO pro ekozemědělce z nuly na 0,9%. Nad tuto hodnotu se musí povinně označovat, že produkty byly vyrobeny za použití GMO. Zároveň však platí, že výskyt GMO v bioprodukci musí být co nejnižší a že prahové hodnoty platí výhradně a jen pro náhodný nebo „technicky nevyhnutelný výskyt".

Všechny případy výskytu GMO na ekofarmách v letech 2004 - 2006 se týkaly GMO v krmivu. Od roku 2006 nebyl v Česku zaznamenán žádný další případ. Ekozemědělci jsou již informovaní o rizicích a nakupují pouze certifikované biokrmivo.

Také riziko kontaminace pylem, ke kterému zatím nedošlo, se bude zvyšovat nebo snižovat podle toho, za jakých podmínek se bude pěstovat GMO kukuřice a biokukuřice. Pěstování kukuřice v ekologickém zemědělství se začíná rozšiřovat a hektary osetých ploch narůstají, a tím narůstá i počet případů, kdy spolu tyto dva systémy sousedí.

V současné době je v parlamentu těsně před schválením novela zemědělského zákona. Pod záminkou snížení administrativy pro zemědělce zmizí povinnost oznamovat záměr vysetí GMO plodiny zemědělské agentuře. Zůstává pouze povinnost oznámit takový záměr sousedovi - ústně. V praxi to může znamenat, že nebude existovat žádná kontrola.

Zdroj: http://www.literarky.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1126:na-biotechnologie-doplaci-ekozemdlci&catid=91:ivotni-prostedi&Itemid=150


68

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn