Hlavní stranaProjekty

Role cirkadiánních oscilátorů při regulaci denní rytmicity chování a fotoperiodismu

 

Cílem projektu je získat základní informace o fotoperiodické regulaci sezónních vývojových programů (zejm. diapauzy) hmyzu na molekulární, buněčné a biochemické úrovni. Klonováním genů "cirkadiánních hodin" a porovnáním jejich exprese v CNS u divokých a mutantních (nefotoperiodických) kmenů hmyzu chceme najít potenciální společné funkční prvky biologických hodin a biologického "sezónního kalendáře". Dále studujeme roli biogenních aminů, jakožto možných mediátorů přenosu fotoperiodické informace v CNS hmyzu. V současnosti je fyziologická podstata "sezónního kalendáře" zcela neznámá. Snažíme se o prvotní vhled do mechanismu jeho fungování na základě analogie s poměrně dobře prostudovaným mechanismem cirkadiánních biologických hodin. (Vladimír Koštál)

Katedra: Katedra fyziologie živočichů
Fakulta: Přírodovědecká Fakulta
Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn