Hlavní stranaProjekty

Hledání nových zástupců adipokinetických hormonů (AKH) u hmyzu a korýšů a charakterizace jejich úlohy v metabolismu

 

Projekt monitoruje a charakterizuje AKH u těch druhů hmyzu, kde tento hormon nebyl dosud popsán a snaží se získané poznatky využít ke studiu jejich fylogenetických vztahů. Důraz je kladen také na popis hormonů z rodiny AKH u některých druhů korýšů (Isopoda) a studium jejich vlivu na energetický metabolismus a pohybovou aktivitu. U vhodných hmyzích druhů sleduje projekt roli AKH v mobilizaci lipidů a sacharidů s přihlédnutím na podrobnou molekulární charakterizaci jejich metabolitů. (Dalibor Kodrík)

Katedra: Katedra fyziologie živočichů
Fakulta: Přírodovědecká Fakulta
Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn