Hlavní stranaKatalog biotech firem

Genomac International, s.r.o.

 

Společnost Genomac International, s.r.o. byla založena na podzim roku 2001 a od svého vzniku se zaměřuje na genetické testování pro potřeby určování otcovství, identifikace a příbuznosti a analýzu DNA pro výzkum a testování geneticky podmíněných druhů onemocnění a pro predikci účinnosti jejich léčby.

Cílem společnosti je vyvinout a používat efektivní nástroje pro prevenci nemocí metodou včasné diagnostiky. Kromě standartních postupů využívá i vlastní technologie pro monitorování specifických DNA mutantů - markerů pro včasnou diagnostiku některých skupin nemocí jako jsou vrozené vývojové vady, rakovina, kardiovaskulární a neuromuskulární onemocnění. Chce nabídnout populační screening genetických variací sloužících jako markery pro indikaci vývoje vybraných nemocí, které jsou převážně zodpovědné za úmrtí v Evropských populacích včetně České republiky.

V současné době je největším poskytovatelem testů otcovství v České republice a současně největší soukromou laboratoří provádějící aplikovaný výzkum nádorových onemocnění v oblasti prediktivní molekulární onkologie.

Vedle vývoje vlastních technologií poskytuje servis v oblasti DNA sekvenování, genotypování a fragmentační analýzy a současně jako dominantní poskytovatel genetických testů v rámci tzv. rekreační genetiky provádí testy v oblasti genetické genealogie (Genograf testy) a testy predispozic pro talenty a vlohy (Genoskop testy) http://www.rekreacnigenetika.cz/. Kromě toho spojením genetiky a umění úspěšně vytváří jedinečné genoklenoty a genoportréty http://www.umenidna.cz/.

 

analýza, diagnostika, genetika, zdravotnictví, příbuznost, otcovství, genealogie


Genomac International, s.r.o.
Carolina centrum, Drnovská 1112/60
161 00
Praha 6
Česká republika

Tel: +420 226 203 530
Fax: +420 226 203 542
E-mail: info@genomac.cz

http://www.genomac.cz/
Praha

Okruhy zájmu:

5.3 nanotechnologie, studium struktury a funkce biomolekul, metody stavby biomolekul
5.7 mapování lidského genomu, metody přenosu lidských genů
6.2 syntéza peptidů, konjugátů, oligonukleotidů
6.3 DNA diagnostika
6.5 metody analýzy genomu
7.3 jiné (lidské zdroje, PR)
OPPI, MPO, EU
Czech Bio

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn