Hlavní stranaZpravodajstvíAntiestrogenová terapie redukuje riziko úmrtí na rakovinu...

Antiestrogenová terapie redukuje riziko úmrtí na rakovinu plic

Datum: 31.1.2011 

Nový výzkum navrhuje, že tamoxifen, antiestrogenový lék na rakovinu prsu, může snižovat riziko úmrtí na rakovinu plic. Studie byla publikována v online vydání časopisu Cancer Americké společnosti pro rakovinu (Bouchardy, 2011). Vědci ověřovali hypotézu, že hormony mají vliv na rakovinu plic a že hladina estrogenů hraje roli v prognóze pacientů s tímto nádorem.

Z předchozích studií vyplynulo, že substituční terapie estrogeny pro ženy v menopauze zvyšuje riziko úmrtí na rakovinu plic. Pokud je tohle pravda, potom by užití antiestrogenové terapie mělo mít právě opačný efekt. Elisabetta Rapiti, MD, ze ženevského centra pro rakovinu vedla studii, která srovnávala incidenci rakoviny plic a mortalitu mezi pacienty s rakovinou prsu, kteří byli léčeni antiestrogenovou terapií, a těmi, kteří nebyli. Studie zahrnovala 6.655 žen, u nichž byla mezi lety 1980 a 2003 diagnostikována rakovina prsu. Z těchto žen dostalo 46 % antiestrogenovou léčbu. Všechny ženy byly sledovány pro výskyt a úmrtí na rakovinu plic až do prosince 2007.

Výzkumníci zjistili, že se u 40 % žen v této studii rozvinula rakovina plic. Incidence rakoviny plic nebyla výrazně odlišná mezi pacientkami, které užívaly tamoxifen, a těmi, které byly léčeny jinak, ve srovnání s obecnou populací. Ovšem ženy léčené antiestrogenovou terapiíi méně umíraly na rakovinu plic. Přesněji zde bylo o 87 % méně případů úmrtí na rakovinu plic ve skupině žen léčených tamoxifenem.

„Naše výsledky podporují hypotézu, že existuje hormonální vliv na nádor plic, na což už se myslelo po tom, co byla potvrzena přítomnost  estrogenových a progesteronových receptorů u podstatného množství nádorů plic," řekla dr. Rapiti. „Jestli následující studie potvrdí naše výsledky a najdou, že antiestrogenové působky zlepšují výsledky léčby rakoviny plic, mohlo by to mít mimořádné důsledky pro klinickou praxi," dodala.

 

Překlad: Pavla Čermáková


Originální článek: Christine Bouchardy, Simone Benhamou, Robin Schaffar, Helena M. Verkooijen, Gerald Fioretta, Hyma Schubert, Vincent Vinh-Hung, Jean-Charles Soria, Georges Vlastos, Elisabetta Rapiti. Lung cancer mortality risk among breast cancer patients treated with anti-estrogens. Cancer, 2011; DOI:

 

Zdroj: www.sciencedaily.org

Obrazové přílohy: www.sxc.hu


49

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn