Hlavní stranaTéma měsíceVývoj nových metod léčby rakoviny

Vývoj nových metod léčby rakoviny

Datum: 19.2.2007 

Čeští vědci jsou zapojeni do ojedinělého evropského projektu, který hledá účinnější a zároveň šetrnější metody pro boj s rakovinou. Rozhovor s vedoucím projektu Apotherapy, doc. MUDr. Jiřím Ehrmannem, Ph.D. přinesl jako první internetový portál Gate2Biotech.com. Současná medicína v boji s nádory využívá agresivních léčebných postupů jako chemoterapie, které postihují jak nemocné, tak i zdravé buňky. Dochází k poškození kostní dřeně, což výrazně oslabuje imunitu a pacienti jsou vystaveni nežádoucím komplikacím. Vědci proto hledají nové, pro pacienty méně zatěžující a zároveň účinnější způsoby léčby cílené pouze na nemocné buňky. Patří k nim i tzv. apoterapie, jejímž cílem způsobit zánik nádorové buňky cestou programované buněčné smrti - tzv. apoptózy. Na rozsáhlém mezinárodním projektu s názvem Apotherapy se podílejí také vědci z Univerzity Palackého v Olomouci. #img_444#.<> Již předešlé výzkumy zjistily, že aktivací některých bílkovin na povrchu buněk nádorů lze stimulovat imunitní systém tak, aby nádorovou buňku zlikvidoval, aniž by poškodil jakoukoliv normální buňku v organismu. Z tohoto faktu vychází nová metoda, která - řečeno slovy jeho hlavního koordinátora projektu Apotherapy profesora Aristida Eliopoula z Univerzity na Krétě - bude útočit na „Achillovu patu“ nádorové buňky. Pokrok v dosavadní protinádorové terapii by měla zajistit důležitá selektivní schopnost aktivačních látek, která umožní, aby normální buňky vůči této nádorové aktivaci zůstaly rezistentní. Jednotlivé výzkumné týmy se budou zabývat izolací látek, které jsou schopny příslušnou bílkovinu aktivovat, další budou pracovat na zesílení procesu aktivace a jiné budou hledat nejlepší média schopná přenosu látky k nádorové buňce. Tříletý projekt Apotherapy je podpořen grantem ze 6. rámcového programu EU ve výši dvou milionů eur, partnery českých badatelů jsou vědci z Řecka, Velké Británie, Itálie, Švédska, Finska a Německa. Úkolem týmu z Laboratoře molekulární patologie Lékařské fakulty UP Olomouc je detekovat, sledovat a ověřovat výsledky jednotlivých experimentů. Pokud se potvrdí výchozí hypotézy, úspěšné řešení cílů projektu by mohlo vést k zahájení klinické studie u karcinomů plic, ovaria a močového měchýře.
46

Komentáře / diskuse


Váš komentář:Projekt Apotherapy: vývoj nových metod léčby rakoviny - Rakovinná buňka stále velmi úspěšně uniká procesu apoptózy (programované buněčné smrti) (18.4.2007)

Lékaři vybrali milióny na falešný lék proti rakovině - Lékař, který se neštítil vydělávat na tom, že vydával tuctový lék na posílení imunity za zázračný prostředek proti rakovině, stojí před německým soudem (10.3.2007)

Při léčbě rakoviny prostaty očekáváme nové přístupy - Počet případů rakoviny prostaty se stále zvyšuje, v ČR se od roku 1995 zvýšil o 70 procent (28.2.2007)

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn