Hlavní stranaMezinárodní biotech událostiFunctional Organization of the Cell Nucleus Symposium

Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium

 

Purkyňův ústav, 2. patro, Farmakologická posluchárna, Albertov 4, Praha 2 (26. listopadu 2018)

Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. a Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK pořádají Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium.

Sympozium se bude konat v pondělí 26. listopadu 2018 od 10 hodin (Purkyňův ústav, 2. patro, Farmakologická posluchárna, Albertov 4, Praha 2).

Program:

 

10:00    Ivan Raška (Praha)

Opening the symposium

 

10:05    Blanka Říhová (Praha)

Prof. Roland Foisner elected the member of the Learned Society of the Czech Republic

 

Chair: Ivan Raška           

10:10    Roland Foisner (Vienna)

Lamins regulate chromatin organization in health and disease

 

10:55    William Earnshaw (Edinburgh)

A pathway for mitotic chromosome formation

.

11:25    Tomáš Pop (Praha)

Superresolution spinning disk confocal microscope Olympus SpinSR

 

11:40    Riccardo Pasculli (Praha)

Micronucleus detection and new insights into nuclear functions using confocal quantitative image cytometry

     

11:55    Michal Hrouzek (Brno)

Large volume acquisition of biological tissue with electron microscope

 

12:10    Lunch

              

Chair: Kyra Michalová      

13:30    Tomáš Vacík (Praha)

Functionally distinct isoforms of chromatin regulating proteins  

 

13:50    Jana Suchánková (Brno)

An effect of TP53 mutations for recruitment of 53BP1protein to DNA lesions

   

14:10    Paola Scaffidi (London)

Epigenetic mechanisms of cancer cell self-renewal

 

14:40    Eran Meshorer (Jerusalem)

Epigenetics: From pluripotent stem cells to ancient DNA

 

15:10    Coffee break  

                                                              

Chair: Eva Bártová

15:40    Lívia Eiselleová (Brno)

Comparison of long-range interactions and RNAP II inhibition in human pluripotent stem cells and their differentiated counterparts

 

16:00    Jana Březinová (Praha)

ASXL1 gene alterations in patients with isolated 20q deletion

 

16:20    Heinrich Leonhardt (Munich)

HP1ß phosphorylation controls protein interactions, phase separation and pluripotency exit

 

16:50    Jiří Bártek (Copenhagen)

Novel insights into dynamic nuclear RNA and DNA integrity pathways, and their subversion in human pathologies

 

17:20    General discussion

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

Předseda České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

 

Sympozium je rovněž akcí Projektu excelence GAČR č. P302/12/G157 a projektu Univerzity Karlovy Progres Q28.    

                                                                                             

Individuální přihláška na sympozium (uzávěrka 18. listopadu 2018) zaslaná na adresu paní Zdeňky Fischlové (zfisch@lf1.cuni.cz) musí obsahovat celé jméno přihlašovaného, kontaktní telefon a název pracoviště vč. adresy. O přijetí na sympozium budou přihlášení vyrozuměni e-mailem. Účastníkům sympozia bude poskytnuto pohoštění.

 

Účast (v případě přijetí na sympozium):

• zdarma pro přihlášené do uzávěrky      

• 500 Kč pro přihlášené po uzávěrce

 

Organizace sympozia je umožněna díky podpoře poskytnuté Českou společností pro buněčnou biologii, z.s. a Radou vědeckých společností ČR. Organizátoři sympozia děkují firmám Accela, Agentura C-IN, Exbio Praha, Merck, Nadace Karla Janečka, Olympus Czech Group, Roche a Thermo Fisher Scientific za laskavou podporu.

OPPI, MPO, EU
Czech Bio

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn