Hlavní stranaZpravodajstvíOhlasy z Biofora 2011

Ohlasy z Biofora 2011

Datum: 18.5.2011 

Bioforum 2011 bylo opět jednou z největších událostí v oblasti biotechnologií a life-science ve Střední Evropě. Desátý ročník této prestižní akce přilákal rekordní počet účastníků a firem, které zde po dva dny prezentovaly oblasti svého působení. Jednou z nejdůležitějších událostí letošního ročníku bylo založení organizace sdružující biotechnologické organizace zemí střední Evropy.

Zakladatelé ze zemí kam patří Polsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Maďarsko se shodli, že je důležité nejen posilovat spolupráci mezi jednotlivými organizacemi, ale také vyvíjet společné strategie. V ideálním případě spolupracovat přímo s jednotlivými vládami, které mohou poskytnout vhodné podmínky pro oživení a posílení nově vznikajícího průmyslu. V Polsku již například vyvíjejí vládní strategii pro oblast biotechnologií, jak řekl Erno Duda, jeden ze zakladatelů a iniciátorů celého projektu.

České barvy hájila čtveřice společností Apronex s.r.o., BioTest s.r.o., CzechBio, LentiKat's.

Apronex s.r.o. - Společnost je zaměřená na výzkum, vývoj a produkci biologicky aktivních rekombinantních proteinů.

Společnost Apronex s.r.o. je soukromá česká „spin-off" firma založená v roce 2003 skupinou vědců z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR v Praze. Společnost se zabývá především vývojem a výrobou produktů a technologií pro moderní a rychle se vyvíjející biotechnologický trh a nabízí tak široké spektrum služeb v oblasti molekulární biologie a genového inženýrství, produkce rekombinantních proteinů a monoklonálních či polyklonálních protilátek. Firma velmi intenzivně spolupracuje na řadě grantových projektů s výzkumnými ústavy, univerzitami a biotechnologickými společnostmi. Naše firma je jedním ze zakládajících členů Sdružení CzechBio - Asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o., které vzniklo v prosinci 2008.

Hlavní oblastí činnosti společnosti je: příprava biologicky aktivních rekombinantních proteinů, příprava proteinů s nízkým obsahem endotoxinu (LPS), analýzy a testování proteinových preparátů a protilátek, značení proteinů (biotin, peroxidasa, FITC a jiné flourochromy). Hlavním „know-how" firmy je soubor molekulárně biologických a biochemických technik určených k vývoji, biotechnologické výrobě a testování biologicky aktivních proteinových preparátů.


BioTest s.r.o. - BioTest s.r.o., zakládající člen CzechBio, Asociace biotechnologických společností ČR a člen Klastru MedChemBio, byl založen v roce 1999 odštěpením od Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii. Dnes je BioTest s.r.o. soukromá, nezávislá, smluvní výzkumná organizace zabývající se preklinickým vývojem a výzkumem a poskytující komplexní toxikologický servis v oblasti humánních a veterinárních léčiv a biopreparátů a chemických a agrochemických látek a přípravků.

Vlastní i smluvní výzkumná činnost je prováděna s důrazem na vysoký odborný standard, kvalitu, přísně individuální řešení, flexibilitu a cenovou konkurence schopnost. Tým odborníků BioTest s.r. o. je schopen řídit, provádět a hodnotit řadu experimentů podle mezinárodně platných norem a předpisů (OECD, EU, US FDA, US EPA a další) ve shodě s požadavky SLP (OECD, US FDA).


CzechBio - CzechBio - asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o. vznikla 18. prosince 2008 jako národní asociace sdružující 20 privátních společností a jednu akademickou instituci aktivní v oblasti biotechnologií. V průběhu let se podařilo rozvíjet činnost sdružení tak, že do poloviny roku 2011 se členská základna rozšířila na 33 členů.

Asociace CzechBio se snaží naplňovat své dlouhodobé cíle a v současnosti nabízí svým členům řadu aktivit jako je dotovaná účast na zahraničních výstavách a veletrzích, účast na tuzemských odborných seminářích, pronájem chromatografického UFLC systému za preferenční ceny a především vytváří největší platformu v rámci aplikovaných biotechnologií v rámci České republiky.


LentiKat's - Společnost LentiKat´s a.s. byla založena v dubnu 2006. Navazuje na více než 6-leté aktivity společnosti MEGA a.s. v oblasti aplikací Biotechnologie lentikats. Cílem je prosazení revoluční Biotechnologie lentikats v celosvětovém měřítku. To se týká zejména vývoje, výroby a aplikací biokatalyzátorů pro průmyslové využití v: čištění průmyslových vod, lihovarnictví - výroba biolihu, farmacii - výroba robustních biokatalyzátorů, potravinářství.

Biotechnologie lentikats je efektivně využitelná pro imobilizaci různých typů mikroorganismů a enzymů používaných v různých kvasných technologiích a pro různé biokonverzní, biotransformační a hydrolytické procesy. Proces výroby Biokatalyzátoru lentikats, tj. imobilizace do lentikats se vyznačuje vyšší efektivností výroby biokatalyzátorů (vyšším poměrem vitálních buněk a vyšší výtěžností enzymové aktivity v procesu imobilizace).

Konference jako je Bioforum umožňují v širším měřítku poukázat na to, jak významný rozvoj biotechnologií se v současné době ve Střední Evropě odehrává.


Autor: Veronika Holcová


49

Komentáře / diskuse


Váš komentář:







 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn